Differenssiyhtälöt (MTTMA7)

Julkaistu

Kurssin sisältö

Differenssilaskentaa, differenssiyhtälöiden yleistä teoriaa (lineaarialgebraa soveltamalla) ja ratkaisumenetelmiä, asymptoottista analyysiä.

Sovelluksia on mm. kombinatoriikassa, ks. HaukkanenKomb

Esitiedot

Lineaarialgebra 1B. Moniste: Lineaarialgebra1B_moniste

Luentomoniste

Kurssilla on luentomoniste: Diffs   Päivitetty 21.4.2020

Kurssi seuraa melko tiiviisti monistetta (tosin joitakin todistuksia ja esimerkkejä täydennetään, ja vastaavasti joitakin monisteen pieniä yksityiskohtia voidaan sivuuttaa). Oheismateriaalia voi katsoa esimerkiksi opetussuunnitelmasta.

Hyvää taustamateriaalia löytyy myös Aalborgin yliopiston monisteesta.

Viikkoharjoitustehtävät

harj20_1   harj20_2   harj20_3   harj20_4   harj20_5   harj20_6   harj20_7

Ratkaisut

ratk20_2  ratk20_3  ratk20_4  ratk20_5  ratk20_6  ratk20_7

Kurssin suorittaminen

Differenssiyhtälöiden kontaktiopetus (luennot ja harjoitustapaamiset) perutaan tämän kevään toteutukselta kokonaan. Kurssin opintomahdollisuus säilyy silti. Opintojakso on tänä keväänä 2020 poikkeuksellisesti mahdollista suorittaa pelkillä harjoitustehtävillä. Arvointiasteikko on silloin hyväksytty/hylätty. 

Tarkemmat ohjeet on lähetetty kurssille ilmoittautuneille s-postilla.

Jos haluat vielä suorittaa opintojakson, ota yhteyttä Pentti HaukkaseenTeams-tentit (kirjallinen ja suullinen osuus) järjestetään 27.5. ja 10.6. klo 17.