Lineaarialgebra 1A (MTTMP3)

Julkaistu

Ilmoittautuminen harjoitusryhmiin

Kurssille ilmoittautumisen lisäksi valitaan myös harjoitusryhmä.

Kurssin sisältö

Matriisilaskentaa, lineaariset yhtälöryhmät, determinantit, vektorilaskentaa, analyyttistä geometriaa.

Kirjallisuus

Kurssilla on luentomoniste.

Oheislukemistona suositellaan mm. teoksia

Anton, H., Elementary linear algebra
Lay, D. C., Linear algebra and its applications

Esitiedot

MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä.

Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan loppukokeella ja viikkoharjoituksilla. Harjoituspakko on 40 %. Loppukokeeseen ei tarvitse ilmoittautua. Loppukokeeseen voi osallistua vain, jos on tehnyt riittävän määrän harjoituksia. Harjoituksista saa loppukokeessa enimmillään 3 pistettä.

Kurssin voi myös tenttiä. Loppukokeen jälkeen pidettävissä tenteissä ei ole harjoituspakkoa mutta harjoituspisteitäkään ei lasketa.

Matematiikan loppukokeissa ja tenteissä taulukkokirjat, laskimet tai muu ylimääräinen materiaali eivät ole sallittuja. Lineaarialgebra 1A:n tenteissä ei laskimesta olisikaan oleellista hyötyä.

Loppukoe on ti 6.3. klo 14-17, ls. D11  (harjoitushyvitys ja -pakko, huomaa ls. D11!).

HUOM. Loppukokeeseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua, harjoitusaktiivisuus riittää. 

Tentit

Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta ilmoittautumisajan puitteissa.
Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tentteihin NettiRekan kautta.

to    15.03.2018     klo 16-20

pe   06.04.2018     klo 10-14

to    07.06.2018     klo 16-20

Viikkoharjoitustehtävät

Tehtävät julkaistaan tällä sivulla.

Harjoitus 1  Harjoitus 2  Harjoitus 3  Harjoitus 4  Harjoitus 5  Harjoitus 6

Sairauden tai muun pätevän syyn vuoksi tehtävien ratkaisut voi toimittaa s-postilla Pentti Haukkaselle. Ratkaisuja ei korjata, mutta harjoituspisteet kirjataan ylös.

Opiskelijoiden toimittamia harjoitustehtävien ratkaisuja:

Ratk1  Ratk2  Ratk3  Ratk4  Ratk5  Ratk6
Ratk1_7c

Työpaja

Osallistumista työpajaan suositellaan. Työpajaan osallistumisesta saa kustakin kerrasta ylimääräisen harjoitusrastin (maksimissaan yksi rasti / viikko). Näitä rasteja ei kuitenkaan lasketa mukaan välikoesuorituksen edellytyksenä olevaan 40% prosentin rajaan.

Matemaattisia ohjelmistoja

Sage

Wolfram|AlphaEsimerkkejä matriisilaskennasta.

MATLAB

Octave. Sillä pystyy suorittamaan lähes samaa koodia kuin perus-Matlabilla. Octave on vapaasti saatavilla.