Usein kysyttyä

Julkaistu

Voiko kurssille osallistua, vaikka [MTTTP5] Tilastollisen päättelyn perusteet ei vielä olisikaan suoritettu?

Kyllä voi. Ei haittaa, vaikka MTTTP5 olisi vielä tenttimättä. Kurssilla kuitenkin oletetaan, että opiskelija hallitsee MTTTP5:n asiat, vaikka suoritusvaatimusta ei aseteta.

Mitä tenteissä saa olla mukana?

Saa olla oma, ei-ohjelmoitava laskin (ei saa lainaksi). Muuta omaa materiaalia (kuten esim. MAOLin taulukoita) ei saa käyttää. Tentin ajaksi saa käyttöön samanlaisen kaavakokoelman ja jakaumataulukot, jotka ovat luentorungon liitteinä, löytyvät myös Oikopoluista Kaavakokoelma, MTTTP5:n kaavakokoelma, Normaalijakauman taulukko, Studentin t-jakauman taulukko, F-jakauman taulukot, χ2-jakauman taulukko.

Paljonko tentistä tulee saada pisteitä, jotta suoritus hyväksytään?

15 pistettä, maksimipistemäärä 30.

Onko vanhoja tenttikysymyksiä saatavana?

Ei ole, mutta kaikki opintojakson harjoitustehtävät ja esimerkit ovat sopivia harjoitteita tenttiä varten.

Mitä Levenen testillä testataan yksisuuntaissa varianssianalyyssä?

Varianssinalyysin yhteydessä testataan populaatioiden, joista otokset tehdään, varianssien yhtäsuuruutta, nollahypoteesi: ovat yhtä suuret. Tutkitaan siis varianssianalyysin oletusten voimassa oloa.

Miten Levenen testisuure lasketaan?

Katso tästä.

Vaikka kaavakokoelman kaavan (1.1) yhteensopivuustestin testisuureen vapausasteet ovat k-1, niin miksi ne ovat joskus esim. k-3 (kuten esimerkiksi tässä)?

Jos teoreettisten frekvenssien laskussa joudutaan estimoimaan jakauman parametrejä, niin vapausasteet vähenevät niiden lukumäärällä. Esimerkin tilanteessa estimoitiin sekä odotusarvo että varianssi, joten vapausasteet k-1-2.