Luennot

Julkaistu

Käsitellyt asiat, suunnitelmat, luentokalvot

10.01.2019

  • Kurssin esittely ja kertausta tunnetuiksi oletetuista asioista, luentokalvot.

15.01.2019

17.01.2019

22.01.2019

24.01.2019

29.01.2019

  • χ2– riippumattomuustesti, kertausta luentorunko sivut 27 – 30, menetelmien valinnasta, johdanto regressioanalyysiin, luentokalvot.

31.01.2019

05.02.2019

07.02.2019

Yhden selittäjän regressioanalyysistä, residuaalitarkasteluja, kahden selittäjän regressioanalyysistä,  luentorunko sivut 40 – 42, luentokalvot.

12.02.2019

14.02.2019

  • Regressiomallin valinnasta, dummy-muuttuja regressioanalyysissä, luentorunko sivut 46 – 53, luentokalvot.

Muuta materiaali, ks. Oikopolkuja materiaaleihin