Oheiskirjallisuutta

Julkaistu

Poimintoja opiskelun tueksi sopivista kirjoista

Agresti, A. & Finlay, B., Statistical Methods for the Social Sciences, 3rd ed., Prentice Hall, 1997.

Sekä perus- että aineopintotasoisten menetelmien esittelyä (ilman matemaattista johtamista) soveltajan näkökylmasta katsottuna.

Clarke, G.M. & Cooke, D., A Basic course in Statistics, 5th ed., Hodder Arnold, 2005.

Tilastotieteen peruskäsitteistön ja analyysien esittelyä, joka on tasoltaan osittain aineopintotasoista. Paljon kuvia, soveltavia esimerkkejä ja tehtäviä.

Heikkilä, T. ,Tilastollinen tutkimus, 4. painos, Edita, 2002.

Tiivis yleisteos, jossa tilastotieteen perusasiat ja tilastollisen tutkimuksen tekeminen on selitetty yksinkertaisesti ja melko lyhyesti. Myös joitakin perusopintojen jälkeen tulevia asioita on käsitelty lyhyesti. Kirja sisältää hyvät ohjeet SPSS:n käytöstä ja SPSS -esimerkkejä tulkintoineen. Kirja niille, jotka kaipaavat asioiden ”vääntämistä rautalangasta”.

Helenius, H. ,Tilastollisten menetelmien perustiedot. Statcon Oy, 1995.

Melko laaja teos, jossa tilastotieteen perusasiat käsitellään perusteellisesti. Sisältää paljon esimerkkejä. Kirjasta on varmasti hyötyä myöhemminkin opiskelussa. Kirja niille, jotka kaipaavat tieteellistä, selkeää asioiden käsittelyä.

Leppälä, R., Ohjeita tilastollisen tutkimuksen toteuttamiseksi IBM SPSS Statistics -ohjelmiston avulla, Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikön raportteja 55/2017.

Moore, D., The Basic Practice of Statistics, 5th ed. Freeman, 2010.

Perusopintojen asioita käytännönläheisesti, ilman johtamista.

Lisälukemistoa

Devore, J. & Peck, R., Statistics, The Exploration and Analysis of Data. West Publishing Company, 2005.
Freund, J., Modern Elementary Statistics. Prentice-Hall, 2004.
Grönroos, M., Johdatus Tilastotieteeseen – Kuvailu, mallit ja päättely, Finn Lectura, 2004.
Karjalainen, L., Tilastomatematiikka, 8. painos, Pii-kirjat, 2004.
Larson, R. & Farber, B., Elementary statistics:Picturing the World, Prentice-Hall, 2006.
Liski, E. & Puntanen, S., Tilastotieteen peruskurssi I & II, Tampereen yliopisto, 1987
Mellin, I., Johdatus tilastotieteeseen, 2. kirja, tilastotieteen johdantokurssi. Helsingin yliopisto, 1996
Moore, D. & Notz, W., Statistics: Concepts and Controversies, 8th ed. Macmillan, 2013.
Moore, D. & McCabe G., Introduction to the Practice of Statistics, 5th Edition. Freeman, 2005.
Newbold, P., Carlson, W. & Thorne, B., Statistics for Business and Economics. Pearson.
Siegel, A., Statistics and Data Analysis An Introduction, 2nd ed., John Wiley & Sons, 1998.
Weiss, N., Elementary Statistics, 6th ed., Addison Wesley, 2004.
Weiss, N., Introductory Statistics, 7th ed., Addison Wesley, 2004.
Yates, D. & Moore, D. & McCabe G., The Practice of Statistics, 2nd ed., Freeman, 2003.