Esimerkkiaineistoja

Julkaistu

Joitain kevään 2019 esimerkkiaineistoja SPSS-muodossa.

SPSS-harjoitusten 1 rikkipitoisuusaineisto (1-VA) rikkipit.sav

Luentorungon esim. 2.2.2 aineisto (2-VA) OPETUS.SAV

Esimerkki 2-suuntaisesta varianssianalyysistä, aineisto autotNB2va.sav, (lähde Newbold, Statsitics for Business and Economics, 1995, s. 625)

Luentorungon esim. 4.3.1 aineisto Liikennekuolemat.sav (lähde Draper & Smith, Applied Regression Analysis, 1981, s. 191)

Luentorungon esim. 4.3.2 aineisto autoreg.sav (lähde Newbold, Statsitics for Business and Economics, 1995, s. 551)

Polynomiregressioaineisto VIINI.SAV

Kahden selittäjän regressioanalyysiaineisto Myynti.sav (lähde Newbold, Statsitics for Business and Economics, 1991, s. 560)

Autoregressioaineisto myynti_mainonta.sav (lähde Younger, A First Course In Linear Regression s. 294)

Tilastotieteen johdantokurssin (MTTTP1) aineistoja