Kurssi-info

Julkaistu

Opintojakson sisältö

Kertausta MTTTP5:n asioista
Varianssianalyysi
χ2– yhteensopivuustesti, χ2– riippumattomuustesti
Regressioanalyysi
Lyhyt katsaus epäparametrisiin testeihin
SPSS-ohjelmiston käyttöä

Katso myös opinto-opas

Vaadittavat opintosuoritukset

Tenttivaihtoehdot:

Opetukseen liittyvä tentti ti 26.2.2019 klo 12.15-15.00 ls. A1. Tähän tenttiin voi osallistua, jos on tehnyt kurssin aikana vähintään 30 % harjoituksista. Tenttiin ilmoittautuminen 4.2.-24.2. NettiOpsussa.

Muut vaihtoehtoiset tentit (sekä uusintatentit, myös omatoimisesti opiskeleville) 5.4.2019, 3.5.2019, kesätentti 6.6.2019 (ilmoittautuminen NettiOpsussa). Harjoitusten tekopakkoa näihin tentteihin liittyen ei ole, ei myöskään harjoitusten perusteella hyvityspistemahdollisuutta.

Tentin ajaksi saa käyttöön samanlaiset kaavakokoelmat ja jakaumataulukot, jotka ovat luentorungon liitteinä, löytyvät myös Oikopoluista kohdista Kaavakokoelma, MTTTP5:n kaavakokoelma, Normaalijakauman taulukko, Studentin t-jakauman taulukko, F-jakauman taulukot, χ2-jakauman taulukko. Tentissä saa olla mukana oma, ei-ohjelmoitava laskin (ei saa lainaksi). Muuta omaa materiaalia (kuten esim. MAOLin taulukoita) ei saa käyttää.

Kaikki tentit perustuvat luentoihin ja kurssin harjoituksiin, jotka löytyvät kurssin sivustolta. Tukena voit käyttää oheiskirjallisuutta sekä linkkejä-sivun materiaalia.

Tenttien arviointi saatujen pisteiden perusteella: 15–18 -> 1, 19–21 -> 2, 22–24 -> 3, 25–27 -> 4, 28–30 -> 5.

Laskuharjoituksista

Laskuharjoituksissa käsitellään annetut tehtävät siten, että opiskelijat esittävät (kotitehtävinä etukäteen tekemänsä) ratkaisut tehtäviin.

Ratkaisuja ei voi vain näyttää harjoitusten pitäjälle; hyvityksen saanti edellyttää paikalla oloa harjoituksissa. Ratkaisut voi kuitenkin halutessaan jättää yhden kerran kirjallisina, jolloin ne jätetään luennoitsijalle tai hänen huoneensa (Pinni h. B0027) ulkopuolella, vastapäisellä seinällä olevaan postilaatikkoon viimeistään ennen oman ryhmän laskuharjoituksia selkeästi tehtäväjärjestyksessä raportoituina. Luennoitsija tarkastaa nämä tehtävät, ratkaisunsa voi hakea häneltä takaisin ko. viikon torstain jälkeen.

Jos on poikkeuksellisesti jollain viikolla estynyt osallistumaan omaan harjoitusryhmää, niin voi tilapäisesti osallistua johonkun muuhun ryhmään.

Tehdyistä harjoitustehtävistä annetaan hyvityspisteitä tentissä 26.2.2019 (ei muissa tenteissä, eivät myöskään siirry seuraaville vuosille). Hyvityspisteet lisätään tenttipistemäärään, jos hyväksymisraja 15 pistettä on saavutettu, seuraavasti:

Tehtyjä
tehtäviä %
Tehtyjä
tehtäviä
Hyvityspisteet
tentissä 26.2.2019
30,0 – 49,9 14 – 21 0
50,0 – 69,9 22 – 30 1
70,0 – 89,9 31 – 39 2
90,0 – 100,0 40 – 44 3

Huomaa, että myös SPSS-harjoituksiin liittyvät Moodle-tehtävät lasketaan mukaan kokonaispistemäärään.