Linkkejä

Julkaistu

Täydentävää oppimateriaalia opiskelun tueksi

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston menetelmäopetuksen valtakunnallinen tietovaranto
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html

Online Statistics Education: An Interactive Multimedia Course of Study
http://onlinestatbook.com/2/index.html

HyperStat Online Statistics Textbook
http://davidmlane.com/hyperstat/

SURFSTAT australia
http://surfstat.anu.edu.au/surfstat-home/surfstat-main.html

Sanastoja ja sanakirjoja

Statistics Glossary
http://www.stats.gla.ac.uk/steps/glossary/index.html

Internet Clossary of Statistical Terms
http://www.animatedsoftware.com/statglos/statglos.htm

Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Statistics

Laskenta-ohjelmia verkossa

VassarStats: Web Site for Statistical Computation
http://faculty.vassar.edu/lowry/VassarStats.html

SISA Simple Interactive Statistical Analysis
http://www.quantitativeskills.com/sisa/

SPSS-linkkejä

Ks. MTTTP1:n SPSS-linkit

Ehdotus lisättäväksi linkiksi

Lähetä ehdotus sivun täydentämiseksi.