Riippuvuuslogiikka (MTTS1-RL)

Julkaistu

Sisältö

Kurssilla käydään läpi mm. seuraavia asioita: predikaattilogiikka, tiimisemantiikka, erilaiset riippuvuusatomit, riippuvuuslogiikan ilmaisuvoima.

Valmista luentomateriaalia ei vieä ole, mutta kurssin edetessä laaditaan luentomonistetta: Luku1   Luku 2   Luku 3

Aiheesta on olemassa Jouko Väänäsen kirjoittama oppikirja Dependence Logic, josta löytyy suuri osa kurssilla käsiteltävistä asioista.

Opetus

Luennoija: Lauri Hella (Lauri.Hella[ät]uta.fi), tavattavissa luentojen yhteydessä sekä vastaanotolla (ma 15–16).

Harjoituksia ohjaa Rene Löfberg (Lofberg.Rene.A[ät]student.uta.fi).

Luennot

  • Ti   klo 14-16  Pinni A2089
  • To  klo 14-16  Pinni B0020
Ensimmäinen luento on tiistaina 13.3. ja viimeinen tiistaina 8.5.

Harjoitukset

  • Ma   klo 14-16  Pinni B0020

Ensimmäinen harjoitus on maanantaina 19.3. ja viimeinen maanantaina 14.5.

Huom: Harjoitus 7 on maanantaina 14.5.

Harjoitustehtävät

Tehtävät (pdf-tiedostot) tulevat tähän edellisen viikon tiistaihin mennessä.

Harjoitus 1     Harjoitus 2     Harjoitus 3     Harjoitus 4     Harjoitus 5     Harjoitus 6

Harjoitus 7

Kurssin suorittaminen

Riippuvuuslogiikka on matematiikan syventävien opintojen erikoiskurssi, jonka laajuus on 5 op. Kurssi suoritetaan kurssikokeella ja aktiivisella osallistumisella harjoituksiin, tai vaihtoehtoisesti lopputentillä. Kurssikokeesta voi saada 0-24 pistettä. Lisäksi harjoitustehtävistä saa pisteitä seuraavan taulukon mukaan:

0–29% 0p   30–39% 1p   40–49% 2p   50–59% 3p   60–69% 4p   70–79% 5p   80–100% 6p

Nämä pisteet eivät ole lisäpisteitä, vaan niillä voi parantaa yhden kurssikokeessa mahdollisesti epäonnistuneen tehtävän pisteitä seuraavasti:

Jos koetehtävästä on saanut k pistettä, ja harjoituspisteiden määrä on h, niin k:n saa korvata pisteillä min{h,k+3}.

Kurssin suorittamiseen kurssikokeella vaaditaan n. 12 pistettä.

Kurssikoe

Kurssikoe pidetään tiistaina 15.5.  klo 14-17 salissa Pinni A2089.

Kurssin itsenäinen suorittaminen

Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti opiskellen osallistumalla kirjalliseen tenttiin. Tenttimahdollisuutta pitää kysyä kurssin vastuuhenkilöltä (Lauri Hella). Tentti on samankaltainen kuin kurssikoe ja se pohjautuu kurssin luentoihin. Erityisen tärkeää tenttiin valmistautuessa on pyrkiä ratkaisemaan tällä sivulla olevia harjoitustehtäviä. Ratkaisujen tarkastamiseen saa pyytää apua ja neuvoja kurssin vastuuhenkilöltä.