LaTeX-kurssi (MTTA1-LATEX)

Julkaistu

Tietoja kurssista

LaTeX-kurssilla opetellaan matemaattisten tekstien tuottamiseen tarkoitetun LaTeX-ohjelmiston käyttöä. Kurssi on osa matematiikan kandidaattiseminaaria, mutta muutkin aihepiiristä kiinnostuneet saavat osallistua kurssille, jos vain opetusryhmissä on tilaa. Pelkästä LaTeX-kurssista sellaisenaan ei saa opintopisteitä eikä erillistä suoritusmerkintää.

LaTeX-kurssilla on näiden sivujen lisäksi Moodle-kurssialue, joka sisältää matematiikan kandidaattitutkielman LaTeX-pohjan ja joitain lisäohjeita.

Opetus

LaTeX-kurssi järjestetään syksyllä 2023 lähiopetuksena kahdelle vaihtoehtoiselle ryhmälle:

  1. torstaisin 21.9.–5.10. klo 16.15–17.45 Linna K114 (ML50),
  2. torstaisin 21.9.–5.10. klo 8.15–9.45 Linna K114 (ML50).

Kurssin sisällön voi opiskella myös itsenäisesti kurssin sivuilla olevan sekä verkosta löytyvän materiaalin avulla. Etäopetusvaihtoehtoa ei toistaiseksi ole.

Suoritustapa

LaTeX-kurssi suoritetaan harjoitustyöllä, jonka tekeminen on pakollista vain matematiikan kandidaattiseminaariin osallistuville. Harjoitustyönä palautetaan osa kandidaattitutkielmasta LaTeXilla kirjoitettuna siten, että se sisältää kansilehden, tiivistelmäsivun, sisällysluettelon, noin 3–5 sivua matemaattista tekstiä sekä lähdeluettelon. Kandidaattitutkielma on siis tarkoitus kirjoittaa LaTeXilla, jolloin harjoitustyön saa tehtyä siinä samalla. Kandidaattitutkielman ja harjoitustyön pohjana voi käyttää Moodle-kurssialueelta saatavaa mallitiedostoa.

Harjoitustyö palautetaan 16.11.2023 mennessä LaTeX-muotoisena (*.tex) sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen jarmo.niemela@tuni.fi. LaTeX-kurssin harjoitustyö täytyy olla hyväksytty ennen kandidaattitutkielman ensimmäisen version palauttamista. Noudata seuraavia ohjeita:

Yhteystiedot

LaTeX-kurssiin tai LaTeXin käyttöön liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä kurssin opettajaan sähköpostitse: jarmo.niemela@tuni.fi