Lausekielinen ohjelmointi I (TIEP1)

Julkaistu

Syksyllä 2019 luennoitavan uuden TIEP1.1-kurssin sivut ovat täällä.

TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I 5 op -kurssi (lyhemmin Laki 1) on ohjelmoinnin alkeiskurssi, jolla opiskelijat pyritään johdattelemaan ohjelmoinnin pariin pehmeästi. Kurssin osanottajien oletetaan hallitsevan vain Tietotekniikkataidot-kurssilla opetetut tiedot ja taidot.

Kurssin toteutukset

Syksy 2018 – Tampereen yliopiston kurssi

Muuta

Laki 1 ja sen jatkokurssi Laki 2 ovat osa tietojenkäsittelytieteen perusopintoja, koska ohjelmointi on perustaito, jota jokainen tietojenkäsittelijä tarvitsee sekä opintojensa että työuransa aikana. Kurssi on pakollinen myös matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman opiskelijoille. Laki 1 kuuluu useimpiin tietojenkäsittelytieteiden valinnaisiin opintokokonaisuuksiin. Kurssille pakotettujen lisäksi jokainen ohjelmoinnista kiinnostunut on lämpimästi tervetullut.

Ohjelmointi sinänsä on loppujen lopuksi yllättävän helppoa. Vaikein osuus on opitun soveltaminen käytännössä. Ohjelmointia ei voi oppia pelkästään kurssimateriaalia lukemalla: Teoreettiset tiedot muuttuvat aktiiviseksi osaamiseksi vain viikkoharjoitustehtäviä tekemällä. Ohjelmoinnin juuri aloittaneiden opiskelijoiden tulisikin käyttää kurssin alkuvaiheessa noin kuusi tuntia viikossa omatoimiseen ohjelmoinnin opiskeluun.

Laki 1 ja 2 ovat tietojenkäsittelijöille ensimmäisen vuoden opintoja. Ensimmäisellä yrityksellä uupuneen tietojenkäsittelijän tulisi saada kurssit suoritettua viimeistään toisena opintovuotena, jotta kolmas opintovuosi ei vaikeutuisi tarpeettomasti.

Jos olit mukana viime vuonna luennoidulla kurssilla, niin huomioi seuraavaa:

  • Ase- tai siviilipalvelukseen lähteneet voivat korvata tämän vuoden kurssin osasuorituksia (harjoitukset, tentti ja palaute) viime vuoden osasuorituksilla. Myös vakava sairaus ja synnytys ovat hyväksyttäviä syitä kurssin osien korvaamiseen.
  • Vanha osasuoritus korvaa uuden vasta, kun olet ottanut yhteyttä kurssin vastuuopettajaan vaikkapa sähköpostilla. Muista, että vastuuopettaja tarvitsee opiskelijanumerosi sekä tiedon osasuorituksista, jotka haluat hyödyntää. Kurssin voi aloittaa uudestaan alusta ilman erityisiä toimenpiteitä, koska vanhat osasuoritukset jätetään huomiotta, mikäli yhteydenottoa ei kuulu.
  • Kurssin sisällöstä ja käytänteistä kerrotaan lisää ensimmäisellä luennolla.