Lausekielinen ohjelmointi I (TIEP1.1)

Julkaistu

TIEP1.1 Lausekielinen ohjelmointi I 5 op -kurssi (lyhemmin Laki 1) on ohjelmoinnin alkeiskurssi, jolla opiskelijat pyritään johdattelemaan ohjelmoinnin pariin pehmeästi. Kurssin osanottajien oletetaan hallitsevan vain Tietotekniikkataidot-kurssilla opetetut tiedot ja taidot. Kurssin ohjelmointikieli on syksystä 2019 alkaen Python. Kielen vaihdon myötä myös kurssin sisältö muuttuu jonkin verran verrattuna aiempaan Java-kieltä käyttäneeseen kurssiin.

Kurssin toteutukset

Syksy 2019 – Tampereen yliopiston kurssi

Muuta

Laki 1 ja sen jatkokurssi Laki 2 ovat osa tietojenkäsittelytieteen perusopintoja, koska ohjelmointi on perustaito, jota jokainen tietojenkäsittelijä tarvitsee sekä opintojensa että työuransa aikana. Kurssi on pakollinen myös matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman opiskelijoille. Laki 1 kuuluu useimpiin tietojenkäsittelytieteiden valinnaisiin opintokokonaisuuksiin. Kurssille pakotettujen lisäksi jokainen ohjelmoinnista kiinnostunut on lämpimästi tervetullut.

Ohjelmointi sinänsä on loppujen lopuksi yllättävän helppoa. Vaikein osuus on opitun soveltaminen käytännössä. Ohjelmointia ei voi oppia pelkästään kurssimateriaalia lukemalla: Teoreettiset tiedot muuttuvat aktiiviseksi osaamiseksi vain viikkoharjoitustehtäviä tekemällä. Ohjelmoinnin juuri aloittaneiden opiskelijoiden tulisikin käyttää kurssin alkuvaiheessa noin kuusi tuntia viikossa omatoimiseen ohjelmoinnin opiskeluun.

Laki 1 ja 2 ovat tietojenkäsittelijöille ensimmäisen vuoden opintoja. Ensimmäisellä yrityksellä uupuneen tietojenkäsittelijän tulisi saada kurssit suoritettua viimeistään toisena opintovuotena, jotta kolmas opintovuosi ei vaikeutuisi tarpeettomasti.

Aiemman Javaa käyttäneen TIEP1-kurssin osasuorituksia ei voi hyödyntää TIEP1.1-kurssilla.

Kurssin sisällöstä ja käytänteistä kerrotaan lisää ensimmäisellä luennolla.


Ylläpito: Jorma Laurikkala, jorma.laurikkala@tuni.fi, B1025.