Empiirinen projekti (DATA.STAT.210-2022-2024-1)

Julkaistu

DATA.STAT.210-2022-2024-1 / MTTTA13

Empiirinen projekti

Tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamisesta löytyvät täältä.

Huomatkaa muutos menetelmien käytössä: lineaarinen monen selittäjän regressioanalyysi tulee olla yhtenä menetelmänä.