Kandidaattiseminaari ja tutkielma (matematiikka) (MTTA1)

Julkaistu

MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari (matematiikka), syksy 2018

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu NettiOpsun kautta.

Jos myöhästyt ilmoittautumisesta, ota yhteyttä opintojakson opettajaan pentti.haukkanen[at]uta.fi.

Alkaminen

Ensimmäinen luento on ke 12.9. (HAUKKANEN). Kandidaattiseminaariin liittyy usein opiskelijoille epäselviä asioita, joihin saa yleensä vastauksen ensimmäisellä luennolla tai sen jälkeisissä yksityisissä keskusteluissa. Kiireellisissä asioissa on syytä ottaa yhteyttä Pentti Haukkaseen.

Päättyminen

Viimeinen luento ke 7.11. Ohjaus jatkuu normaaliin tapaan.

LaTeX-kurssi

Kandidaattiseminaari sisältää LaTeX-kurssin, jonka pitää Jarmo Niemelä. LaTeX on lähinnä matemaattiseen tekstinkäsittelyyn tarkoitettu tietokoneohjelma. Lisätietoja saa kurssin omalta sivulta. LaTeX-kurssilla on valinnaisesti kaksi ryhmää; oma ryhmä valitaan ensimmäisellä luennolla. LaTeX-kurssi edellyttää työnäytteen, joka yleensä on osa kandidaattitutkielmaa.

Tiedonhankintataitojen luento

Kandidaattiseminaari sisältää myös tiedonhankintataitojen luennon, joka pidetään kirjastossa. Tässä on valinnaisesti kaksi ryhmää:

  1. ke 24.10. klo 14-16  Akseli-luokka (3021, Linna 3. krs)
  2. ke 31.10. klo 14-16  Akseli-luokka (3021, Linna 3. krs)

Oma ryhmä valitaan ensimmäisellä luennolla. Tiedonhankintaluento on jatkoa 1. vuoden tietojenhankinnan kurssille. Suoritukseksi riittää luennolla paikallaolo. Näinä päivinä ei ole muuta seminaaria.

Opettajat

Pentti Haukkanen

Jarmo Niemelä LaTeX-kurssin osalta

Janika Asplund Tiedonhankintataitojen osalta

Tavoite

Kandidaattiseminaarin tarkoituksena on antaa valmiuksia matematiikan kirjalliseen esittämiseen, joita tarvitaan mm. kandidaattitutkielmassa ja pro gradu -tutkielmassa. Kandidaattiseminaarissa laaditaan kandidaattitutkielma.

Edeltävät opinnot

Kandidaattiseminaari suoritetaan yleensä kolmantena opiskeluvuotena. Osallistumisen edellytyksenä on, että suuri osa aineopinnoista on suoritettu.

Vaatimukset

  1. Kandidaattitutkielma
  2. LaTeX-kurssi (läsnäolopakko ja työnäyte)
  3. kypsyysnäyte (suoritetaan yleisessä tentissä, ilmoittautuminen NettiOpsussa)
  4. tiedonhankintataitojen luento
  5. osallistuminen opetukseen, ts. läsnäolopakko.

Aiheita

Kandidaattitutkielman aihe-ehdotuksia löytyy tutkielmaoppaasta, ja lisää ehdotuksia jaetaan kurssilaisille erikseen luentojen yhteydessä. Samuli Piipposen tarjoamia aiheita on tässä. Häneltä saa myös suoraviivaisempia aiheita. Logiikan aiheita saa Lauri Hellalta.

HOPS

Kolmannen vuoden opiskelijoiden HOPS suoritetaan loppuun kandidaattiseminaarin yhteydessä. Oman HOPS-keskustelun lisäksi järjestetään yhteinen HOPS-tilaisuus ke 17.10. klo 14-16 (kandiseminaarin luentosali). Tilaisuudessa on paikalla hallinto- ja opintoneuvontahenkilökuntaa. Opiskelijoilta toivotaan kysymyksiä ja palautetta opiskelun käytännön asioista.

HOPS-merkinnän saa, kun 1) palauttaa HOPS-lomakkeen omassa HOPS-keskustelussaan, 2) osallistuu yhteiseen HOPS-tilaisuuteen ja 3) ilmoittaa maisterin tutkintonsa oletetun opintosuunnan.

Tarkemmat ohjeet saa kandiidaattiseminaarissa. Oma HOPS-keskusteluaika valitaan kandidaattiseminaarin ensimmäisellä luennolla