Opintojen ohjattu suunnittelu (COMP.CS.020)

Julkaistu

Tämä jakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat kandidaatin tutkinnon. Suoraan maisterin tutkintoa suorittamaan valittujen tulee HOPS-ohjauksen osalta olla yhteydessä maisteriohjelmansa vastaavaan professoriin ja/tai koulutusasiantuntijaan (Heli Rikala, cs.studies.tau@tuni.fi).

Ajankohtaista

(16.8.2023) Koulutusohjelman kaikki uudet LuK-vaiheen opiskelijat (syksyllä 2023 aloittavat ja aiemmin poissaoleviksi ilmoittautuneet) osallistuvat tietojenjäsittelytieteiden HOPS-toimintaan eli pakolliseen HOPS-opintojaksoon COMP.CS.020 Opintojen ohjattu suunnittelu (2op). Toiminnasta kerrotaan tarkemmin Orientoivien opintojen tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman esittelyosuuksissa. Lisäksi kukin HOPS-ryhmä tapaa keskiviikkona 23.8.2023 klo 12 (yksi ryhmä klo 11) jossain keskustakampuksen luentosalissa (tarkempi tieto lähetetään sähköpostitse viimeistään ti 22.8 aikana).

UUDET OPISKELIJAT: Katsokaa tietoa tietojenkäsittelytieteiden uusille opiskelijoille.

Opintosuunnitelman teosta

Yksi HOPS-ohjauksen keskeisimmistä osista on opintosuunnitelman laadinta. Jokaisen opiskelijan tulee laatia syksyn alussa suunnitelma siitä, mitä kursseja aikoo suorittaa kyseisen lukuvuoden syksyllä ja keväällä. Opintosuunnitelman kevättä koskevaa osaa on hyvä vielä tarkistaa vuodenvaihteessa, koska keväällä suoritettavissa olevien kurssien opetusohjelma ei ole vielä välttämättä valmis syksyn alussa.

Opintosuunnitelmat tehdään sähköisesti käyttäen yliopiston Sisu-järjestelmää. Tähän annetaan opastusta orientoivien opintojen aikana. Opintosuunnitelman on hyvä huomioida mm. seuraavat suositukset:

  • Koko lukuvuoden opintosuunnitelmaan tulisi sisällyttää vähintään 60 op opintoja. Tämä mahdollistaa kandidaatin tutkinnon suorittamisen 3 vuodessa.
  • Opintokuorma kannattaa pyrkiä jakamaan kohtalaisen tasaisesti syksyn ja kevään kesken.
  • Ensimmäisen vuoden suunnitelmaan tulee pääsääntöisesti sisällyttää ainakin tietojenkäsittelytieteiden yhteiset kurssit COMP.CS.011, COMP.CS.012, COMP.CS.013 ja COMP.CS.050 sekä tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot COMP.CS.100, COMP.CS.110, COMP.SE.100, DATA.DB.100 ja HTI.100.
  • Pakollisia kielikursseja kannattaa pyrkiä suorittamaan jo ensimmäisenä opintovuotena.

Sähköisesti tehty opintosuunnitelma toimii pohjana HOPS-opettajan kanssa käytävissä tapaamisissa.

Hyödyllisiä linkkejä:

Opiskelijatuutoroinnista

Myös opintosuunnan opiskelijajärjestö Luuppi ry järjestää tutortoimintaa, joka on siis eri ohjaustoimintaa kuin tiedekunnan järjestämä opintojen ohjattu suunnittelu. Luupin järjestämän tuutoroinnin kohdalla on kyse vapaaehtoisesta vertais- eli opiskelijatuutoroinnista. Luupin tutortoimintaan pääset mukaan Orientoivien opintojen yhteydessä. Mikäli et pääse paikalle, mutta haluat mukaan Luupin tutortoimintaan, ota yhteyttä Luupin tutorvastaaviin (yhteystiedot löytyvät sivulta http://www.luuppi.fi/tutornet/).