Datajournalismin opintokokonaisuus (VIM.JO 620, JO.217 ja JO.130)

Julkaistu

Datajournalismin opintokokonaisuus (20 op)

Tampereen yliopistossa järjestetään lukuvuonna 2022–23 datajournalismin opintokokonaisuus, joka on 20 opintopisteen laajuinen (yhden opintopisteen laskennallinen työmäärä on noin 27 tuntia). Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta opintojaksosta:

VIM.JO.620 Johdatus datajournalismiin (5 op)

JO.217 Datajournalismi ja ohjelmointi (5 op)

JO.130 MoreeniLab – Datajournalismin teoria ja käytäntö (10 op)

VIM.JO.620 on verkkokurssi, eli opiskelu tapahtuu kokonaan Moodle-oppimisympäristössä. VIM.JO.620 järjestetään lukuvuonna 2022–23 kaksi kertaa: Ensimmäinen toteutus on ensimmäisessä opetusperiodissa (elo–lokakuussa 2022) ja toinen toteutus kolmannessa opetusperiodissa (tammi–helmikuussa 2023). JO.217- ja JO.130-kurssit toteutetaan monimuoto-opetuksena, eli kursseilla on kokoontumisia yliopiston keskustakampuksella ja Teams-etätapaamisia. JO.217 järjestetään toisessa opetusperiodissa (loka–joulukuu 2022) ja JO.130 kolmannessa ja neljännessä opetusperiodissa (tammi–huhtikuu 2023).

VIM.JO.620 Johdatus datajournalismiin (5 op)
Kurssilla opiskellaan itsenäisesti, mutta yhteisen aikataulun mukaan seitsemän viikon ajan. Opetusmateriaaliin perustuvien verkkotenttien ohella harjoituksiin sisältyy myös data-aineistojen hankintaa ja käsittelyä. Kurssilla perehdytään datan erityisluonteeseen journalismin lähdeaineistona ja harjoitellaan taitoja, joiden avulla voi tuottaa yksinkertaisia datajuttuja aina julkaisuvaiheeseen saakka. Kurssilla on kuusi pääteemaa: Mitä on datajournalismi, Data tiedonlähteenä, Datan tuominen ja puhdistaminen, Datan analysointi Excelillä, Datan visualisointi sekä Datajournalismin etiikka ja normit. Kurssin vastuuopettajana on yliopistonlehtori Kari Koljonen.

Kurssihaku: Verkkokurssi on tarjolla kaikille Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille sekä avoimen yliopiston kautta kenelle tahansa datajournalismista kiinnostuneelle. Avoimen yliopiston opiskelijaksi haetaan täältä ja haku kevään opintoihin avautuu maanantaina 14.11. Kurssille ilmoittaudutaan Tampereen yliopiston SISU-järjestelmän kautta. Opintojakson suorittaminen avoimen yliopiston kautta maksaa 75 euroa.

JO.217 Datajournalismi ja ohjelmointi (5 op)

Kurssilla perehdytään ohjelmointiin osana journalistista prosessia. Kurssilla tutustutaan digitaalisiin aineistoihin ja opetellaan käyttämään ohjelmointia taulukkomuotoisen datan analysoinnissa. Lisäksi kurssilla opetellaan luomaan yksinkertaisia kaavioita datasta ohjelmoimalla ja tutustutaan datavetoisten verkkosovellusten julkaisemiseen. Kurssin opettajana on datajournalisti Ville Juutilainen.

Kurssihaku: Opintojaksolla valitaan 20 opiskelijaa. Valituksi voi tulla VIM.JO.620-opintojakson suorittanut tai vastaavat opinnot suorittanut Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelija tai työelämässä oleva, opintojaan täydentämään hakeutunut opiskelija. Opintojakson suorittaminen täydennyskoulutuksena maksaa 200 euroa+alv. Kurssille ilmoittaudutaan Lyytissä pe 14.10. klo 23.59 mennessä. Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse ti 18.10.

JO.130 MoreeniLab – Datajournalismin teoria ja käytäntö (10 op)

Kurssilla opetellaan hyödyntämään ohjelmointia tehokkaasti datan keräämiseen, siivoamiseen ja tutkimiseen. Kurssilla tutustutaan verkkoon tiedonhankinnan toimintaympäristönä ja käydään läpi käytännön lähestymistapoja datan keräämiseen ja tallentamiseen. Lisäksi kurssilla opetellaan data-analyysimenetelmiä, jotka auttavat ymmärtämään erityyppisiä aineistoja. Kurssin opettajana on datajournalisti Ville Juutilainen.

Kurssihaku: Opintojaksolla valitaan 20 opiskelijaa. Valituksi voi tulla JO.217-opintojakson suorittanut Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelija tai työelämässä oleva, opintojaan täydentämään hakeutunut opiskelija.Opintojakson suorittaminen täydennyskoulutuksena maksaa 400 euroa+alv. Kurssille ilmoittaudutaan Lyytissä marras-joulukuussa 2022 (hakulinkki avautuu myöhemmin).

Tutustu myös opintokokonaisuuden koulutuskorttiin.

Lisätiedot:
Kari Koljonen
yliopistonlehtori, journalistiikka
kari.koljonen(ät)tuni.fi
050318593