Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin (TIEY2)

Julkaistu

COMP.CS.050 Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin

Opintojakso on tarkoitettu tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Koska se on yleisopintoja, sitä ei lasketa tietojenkäsittelytieteiden kokonaisarvosanaan (tiedoksi tietojenkäsittelytieteitä valinnaisaineena opiskeleville).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee tietojenkäsittelytieteiden keskeisiä osa-alueita ja niihin liittyvää käsitteistöä
  • tuntee tietojenkäsittelytieteiden historian perusteita
  • osaa hahmottaa tietojenkäsittelytieteiden kokonaisuuden sekä ymmärtää kuinka eri osa-alueet liittyvät toisiinsa
  • osaa tunnistaa tietojenkäsittelytieteiden sovelluksiin ja tietojenkäsittelyalan opintoihin ja työtehtäviin liittyviä eettisiä ongelmia

Sisältö

Tietojenkäsittelytieteiden keskeiset ideat. Tietojenkäsittelytieteiden historiaa ja suhteita muihin tieteenaloihin. Tietojenkäsittelytieteet Tampereen yliopistossa. Tietojenkäsittelyn eettisiä kysymyksiä.

Opetus

Kurssille on ilmoittauduttava Sisussa viimeistään 19.8.2020.

Kurssitoteutus ja ilmoittautuminen kurssille: Linkki kurssisivuille Opiskelijan oppaassa

Avoimen yliopiston opiskelijoille: ks. hakemisohjeet.

Kurssille Sisussa hyväksytyt lisätään automaattisesti kurssialueelle Moodleen. Jos myöhästyt ja ilmoittautuminen on jo sulkeutunut, ota yhteys Saila Ovaskaan sähköpostitse, niin sinut lisätään kurssille. Viimeistään pitää ilmoittautua syyskuun alussa!

Luento-opetus 25.8.–6.10.2020

Opintojakso toteutetaan seitsemänä luentokertana, joilla jokaisella on eri teema. Myös opettajat vaihtuvat luentokerroittain. Syksyllä 2020 luennot pidetään Zoom-videokokouksina alkujaan ilmoitettuna luentoaikana tiistaisin klo 14-16.

Opintopäiväkirja

Luentokerran teemasta kirjoitetaan

  • omaa oppimista reflektoiva luentopäiväkirja,

Vertaispalaute työpajoissa jokaisen luentokerran jälkeen

Työpajatyöskentelyyn osallistuminen on pakollista. Opiskelijan pitää tuoda oma kirjoitelmansa työpajaan viimeistään luentoa seuraavan perjantain aikana ja antaa palaute kahdelle kurssikaverille työpajassa ennen seuraavan luentokerran alkua. Tällä tavalla kurssin viimeinen työpaja valmistuu 13.10. (luennot siis ensimmäisessä periodissa!).

Loppuraportti arvostellaan

Kurssin lopuksi kaikki opintopäiväkirjat viimeistellään ja kootaan yhdeksi raportiksi, joka annetaan luennot pitäneiden opettajien tarkastettavaksi. Raportti arvostellaan hyväksytty/hylätty. Hylätyn raportin korjaamiseen annetaan lisäaika.

Materiaalit

Jokaiseen luentokertaan liittyy lukemisto, joka on saatavilla kurssialueella Moodlessa ennen luentokertaa. Lukemistoon tulee perehtyä ennen luentoa.

Kurssin itsenäinen suorittaminen ja AHOT-menettely

Ota yhteys kurssin vastuuopettajaan (Marko Junkkari @ tuni.fi).

Sivun päivitys ja Moodle-ylläpito: Saila.Ovaska@tuni.fi