Seminar (TIETS34)

Posted on

Syventävien opintojen seminaareja järjestetään vaihtuvista aiheista.

The course deals with special questions concerning a specific field in computer science. The topics for the seminars are announced every semester on the Teaching Schedule.

Sisältö / Contents

Seminaarin yleiskuvaus opinto-oppaassa 2017-2018.

Description in Curricula Guide in English – some non-Finnish speaking students can participate to the course in the case of Tampere-3 cross-institutional studies – ask more about that from Tarja Tiainen <tarja.tiainen@uta.fi> or Zhang Zheying <Zheying.Zhang@uta.fi>

Spring 2018:Futuricen lean service creation workshop. . In the course, students will concretize real-life business cases by understanding the right business problem to create and develop the service concept. 

Opetuskieli on osin suomi ja osin englanti – The language of Seminar is English and Finnish.

Kurssi ajoittuu IV periodiin. Katso aikataulu opetusohjelmasta. 

Opiskelijat jaetaan pienryhmiin, joissa nopealla aikataululla tuotetaan ehdotuksia asiakkaalle; ehdotusten pohjalla on asiakkaiden haastattelut. Kurssin suoritus edellyttää osalllistumista jokaiselle workshop-kerralla ja tehtävien tekemistä workshopien välissä.

Kevään 2018 workshopin caset ovat:

  1. Tampere-3 ristiinopiskelu
    • Mitä opiskelijat tarvitset, jotta Tampere-3-ristiinopiskelu helpottuu?
    • Myös muutama englanninkielinen osallistuja otetaan mukaan
  2. Turre, koiranomistajien sovellus
    • Millaisia sovelluksia koiranomistajat tarvitsevat?
    • Liittyy Mikko Ruohosen tutkimusprojektiin

Opiskelijat voivat ilmoittautua haluamaansa caseen. Niiden molempien toteutuminen riippuu opiskelijamäärästä – tarvittaessa siirrämme opiskelijoita toiseen caseen.

Lisätiedot: Tarja Tiainen <tarja.tiainen@uta.fi>

Opetus / Teaching

Aikataulu- ja tilatiedot julkaistaan sähköisessä opetusohjelmassa, jossa on myös ilmoittautuminen seminaariin.

Aiemmat seminaarit / Previous seminars

TIETS34 Seminaari – Futuricen lean service creation workshop 5 op, kevät 2017 (in Finnish)

TIETS34 Introduction to Usable Security Spring term 2016 (in English)

TIETS34 ICT4D2.0: the Post-2015 (Millennium Development Goals) Agenda Seminar 1–2 ECTS Fall term 2015 (in English)

TIETS34 Seminar “Data Mining on Biometric identification” 3 ECTS Spring term 2013 (in English)