Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä (TIETA18)

Julkaistu

News – Important

 • New course code is COMP.CS.070. Please check Sisu page for more details.
 • This course page is not used anymore.

Teacher / Opettaja

Timo Poranen (timo.poranen at tuni.fi, Pinni B1023).

Sisältö

TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä -kurssin kuvaus opetusohjelmassa.

Suorittaminen

Kurssisuoritus koostuu liittymisestä kurssin Moodle-alueelle, ohjaussuunnitelman laatimisesta, ohjaustyön tekemisestä, osallistumisesta vertaisohjaajien tapaamiseen (järjestetään tarvittaessa muutaman kerran lukuvuodessa), sekä raportin laatimisesta ohjaustyön jälkeen.

 • Liity kurssin Moodle-alueelle. Riittää, että olet kiinnostunut vertaisohjaamisesta, ohjauspaikkaa ei välttämättä tarvitse olla vielä tiedossa.
  Voit käyttää halutessasi kurssin yleistä keskustelualuetta sopivan ohjaustyön etsimiseen ja kurssisuoritukseen liittyvien asioiden kysymiseen.
 • Laadi ohjaussuunnitelma ja palauta se Moodleen.
 • Tee vertaisohjausta suunnitelmasi mukaisesti.
 • Osallistu vertaisohjaajien tapaamiseen.
 • Ohjauksen päätyttyä palauta Moodleen raportti tekemästi ohjaustyöstä. Tämän jälkeen saat opintopisteet.

Vertaisohjaukseen liittyvää materiaalia

Assignments

The following list contains possible student supervision tasks:

 • Organising workshops in Project Work / Innovation Project (workshop topics can be: version control usage, using Balsamiq for UI design, etc.). Contact Timo Poranen to get more information.
 • Vertaisohjaus Luupin koodipajassa. Lisätietoja saa Timo Poraselta (timo.poranen at tuni.fi)
 • Organising a reading group in Software Project Management – Theory course. Student can study the course at the same time. The reading group can work in English or in Finnish. Contact Timo Poranen (timo.poranen at tuni) to get more information.
 • Supervising and advising assignments and project works in advanced courses on human-technology interaction (e.g., Multimodal Interaction, Interaction Techniques, Human-Technology Interaction Project Work). The basic requirement is that the course ”Multimodal Interaction” has been completed. Contact professor Markku Turunen (markku.turunen at tuni.fi) to get more information.

Ohjaussuunnitelma ja raportti

Palauta ohjaussuunnitelma ennen ohjaustyön aloittamista. Käy ohjaussuunnitelma läpi niiden henkilöiden kanssa, jotka liittyvät ohjaukseen (esimerkiksi jos ohjaat lähinnä LAKI-kurssiin liittyviä asioita, keskustele ohjaussuunnitelmasta kyseisen kurssin vastuuopettajan kanssa). Ohjaussuunnitelman laajuus on noin 1-3 sivua.

Ohjaussuunnitelmassa on hyvä kirjoittaa ainakin seuraavista asioista:

 • Ohjaussuunnitelman kirjoittajan yhteystiedot.
 • Ketkä muut henkilöt liittyvät tehtävään ohjaukseen (esim. Luupin koodipaja-vastaava, yksikön opettaja).
 • Ohjauksen ajankohta ja laajuus tunneissa.
 • Ohjauksen ensisijainen kohderyhmä.
 • Tiedottaminen (Miten ohjaamisesta tiedotetaan? Tiedotetaanko esim. Koodipajan nettisivuilla, sähköpostilistoilla, luennoilla,…).
 • Ohjaukseen valmistautuminen ja miten ohjaus tulee tapahtumaan.
 • Millaista tukea tarvitaan?
 • Palautteen kerääminen ohjauksesta.

Raportti

Raportissa kuvaat toteutuneen työn ja kerrot omista kokemuksistasi vertaisohjaajana toimimisesta.

Peer supervision plan and report

Contact teacher to get more information in English.