Tietokantojen perusteet (TIEP3)

Julkaistu

Kesän 2020 toteutus

Kesällä 2020 jaksosta järjestetään itsenäisesti opiskeltava toteutus. Ilmoittautuminen tapahtuu NettiOpsun kautta. Jos sinulla ei ole opiskeluoikeutta tai ristiinopiskeluoikeutta keskustakampukselle, ota yhteyttä opintotoimistoon. Ilmoittautuminen on auki 7.6. asti.

Päivitys 8.6. 9.00: Kurssivalinta on tehty NettiOpsussa. Kaikki ilmoittautuneet on valittu kurssille mukaan. Kurssin vastuuopettaja lähettää kurssilaisille ohjeistuksen sähköpostitse tänään 8.6. illalla. Tämän jälkeen voi kirjautua kurssilla käytettävään WETO-järjestelmään kurssin toteutukselle.

Kevään 2020 toteutus

Kevään 2020 toteutuksen tiedot löydät alikohdasta Kevät 2020.

Syksyn 2019 toteutus

Syksyn 2019 toteutuksen tiedot löydät alikohdasta Syksy 2019.

Opetussuunnitelma

Opintojakson kuvaus opetussuunnitelmassa.

Tietokantojen perusteet -jaksolla käsiteltäviä aiheita ovat tietokannan perustaminen, päivittäminen ja kyselyt SQL-kielellä, ER-kaaviot ja muunnos ER-kaaviosta SQL-tietokannan (relaatiorakenteisen tietokannan) kaavioksi.

Opintojakson laajuus on 5 op.

Opintojaksolla tarvitaan Tietotekniikkataidot-opintojaksolla saatavia tai vastaavia tietoja ja taitoja. Jakson voi suorittaa yhtä aikaa Tietotekniikkataidot-jakson kanssa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee SQL-tietokantojen (relaatiorakenteisten tietokantojen) peruskäsitteet ja -rakenteet
 • tuntee ER-mallinnuksen peruskäsitteet ja -periaatteet
 • osaa mallintaa tietoa ER-kaavioilla
 • osaa muuntaa ER-kaavion suoraviivaisesti SQL-tietokannan kaavioksi
 • osaa perustaa tietokannan ja päivittää ja hakea tietokannan tietoja SQL-kielen avulla. Kyselyistä käydään läpi
  • erilaisia liitosoperaatioita
  • erilaisia joukko-operaatioita
  • yhteenvetokyselyjä
  • sisäkkäisiä kyselyjä

Suoritustapa ja työmäärä

Opintojakso suoritetaan tekemällä harjoitustehtäviä, tentti ja harjoitustyö. Opintojakso on 5 op:n laajuinen, joten sen suorittamiseen tarvittava työmäärä on noin 135 h. (Yksi opintopiste vastaa noin 27 h työtä.) Arvio työmäärän jakautumisesta:

 • Luennot 20 h
 • Luentomateriaalin kertaaminen, harjoitustehtävien tekeminen 6 * 8 h = 48 h
 • Tietokoneluokassa pidettävät harjoitusryhmät 6 * 2 h = 12 h
 • Malliratkaisujen läpikäyminen 6 * 2 h = 12 h
 • Harjoitustyön tekeminen ja harjoitustyön ohjauksiin osallistuminen 25 h
 • Tentti: valmistautuminen 15 h + tenttitilaisuus 3 h = 18 h

Luennoille, tietokoneluokissa pidettäviin harjoitusryhmiin ja harjoitustyön ohjaustilaisuuksiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Harjoitustehtävät, tentti ja harjoitustyö on suoritettava hyväksytysti saman toteutuskerran aikana, jotta koko opintojakso on suoritettu hyväksytysti.

Opintojakson voi suorittaa vaihtoehtoisesti näyttökokeella.

Opintojakson materiaali

Opintojakson materiaali julkaistaan opintojakson toteutuksella käytettävässä oppimisympäristössä. Tietokannoista kiinnostuneille suositellaan oheislukemiseksi esimerkiksi kirjaa Elmasri R. & Navathe, S.: Fundamentals of Database Systems, Benjamin/Cummings, 1997, joka on käytössä Tietokantaohjelmointi-jaksolla. Tietokantojen perusteet -jaksolla läpikäytävät asiat löytyvät useimmista tietokantojen perusteita käsittelevistä oppikirjoista.