Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan (TIEP2)

Julkaistu

TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan (5op) on pakollinen perusopinto tietojenkäsittelytieteiden LuK-tutkinnossa opiskeleville.

Sisältö

Kurssilla käsitellään erilaisia käyttöliittymiä ja jokapaikan teknologiaa käyttäjän ja vuorovaikutussuunnittelun näkökulmasta. Keskeisiä käsitteitä ovat käytettävyys, käyttäjäkokemus ja laatu, ihmiskeskeinen suunnittelu ja hyvän suunnittelun periaatteet. Kurssilla kerrotaan lyhyesti ihmisen ominaisuuksista tietokoneiden ja muun teknologian käyttäjänä ja tarkasteluun otetaan myös laajempi käyttökonteksti. Kurssilla harjoitellaan ihmiskeskeisen suunnittelun ja arvioinnin menetelmiä. Osalla luennoista käy vierailijoita.

Opetus

Aikataulu- ja tilatiedot julkaistaan sähköisessä opetusohjelmassa. Opetusohjelman tiedoista poiketen opetusta on vain kakkosperiodissa (21.10. alkaen) ja lopputentti on 4.12.2019.

ilmoittaudu kurssille NettiOpsussa.

Luennot

Luennot alkavat maanantaina 21.10.2019 klo 14-16.
Luentoja on

  • maanantaisin 21.10.2019–2.12.2019.
  • keskiviikkoisin 23.10.2019–27.11.2019.

Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta niihin liittyviä ennakkotehtäviä pitää tehdä. Luentomateriaalit ja tehtävät ovat jaossa kurssin Moodle-alueella.

Harjoitukset

Harjoitusryhmään ilmoittaudutaan kurssin alussa. Harjoitusryhmissä syvennetään luennoilla käsiteltyjä asioita, joten harjoitusryhmään osallistuminen on tärkeää oppimiselle. Samansisältöisiä harjoitusryhmiä on viikoittain kuusi kappaletta, jotta voit valita niistä omaan aikatauluusi sopivan ajan. Harjoitustehtävistä ja läsnäoloista osa on pakollisia tenttioikeuden saamiseksi.

Harjoitustyöt

Kurssilla ei ole harjoitustöitä. Sen sijaan kurssiin kuuluu osallistuminen TAUCHI-tutkimukseen ja oman oppimiskokemuksen raportointi. Jos osallistuminen on aikataulujen tms. takia mahdotonta, voit kirjoittaa esseen.

Materiaalit

Kurssilla käytetään kurssikirjana Donald Normanin kirjaa Design of everyday things. Revised and expanded edition (2013). Kirja on saatavilla e-kirjana tai myös kurssikirjastosta.

Luennoilla ja harjoituksissa käsitellyt asiat kuuluvat tenttialueeseen. Normanin kirja kattaa vain osan kurssilla käsiteltävistä asioista.