Harjoittelu / Internship (TIEH0)

Julkaistu

Harjoittelu / Internship

Yleistä

Opiskelija voi sisällyttää maisterin tutkintoonsa aineopintotasoista harjoittelua, jossa opiskelija soveltaa tietojenkäsittelyn alan osaamistaan käytännössä. Harjoittelu-opintojakso on tarkoitettu ainoastaan tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille ja sen suositeltu suoritusajankohta on 3. – 4. opiskeluvuosi (osana maisteriopintoja kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa).

Opintojakson laajuus on 2-10 opintopistettä. Kolmesta harjoitteluviikosta saa 2 opintopistettä. Kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sisältyvän harjoittelun laajuus voi olla yhteenlaskettuna enintään 10 opintopistettä.

Suoritustapa

Ennen harjoittelujaksoa

Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija ottaa yhteyttä harjoittelusta vastaavaan opettajaan, joka ohjeistaa opiskelijaa harjoittelusuunnitelman tekemisestä sekä harjoittelun sisällyttämisestä maisterin tutkintoon (sisällyttämisestä on sovittava maisteriopintojen vastuuhenkilön kanssa). Sekä työpaikkaohjaajan että maisteriopintojen vastuuhenkilön on hyväksyttävä harjoittelusuunnitelma ennen harjoittelun aloittamista. Harjoittelusuunnitelma toimitetaan harjoittelusta vastaavalle opettajalle.

Harjoittelusuoritusta ei voi saada takautuvasti: suorituksen saamiseksi tarvitaan aina etukäteen laadittu ja hyväksytty harjoittelusuunnitelma!

Harjoittelujakson jälkeen

Harjoittelujakson jälkeen harjoittelija tekee harjoittelukertomuksen, jonka työpaikkaohjaaja ja harjoittelusta vastaava opettaja hyväksyvät. (Ohjeet kertomuksen tekemiseen saa harjoittelusta vastaavalta opettajalta.) Kertomus toimitetaan harjoittelusta vastaavalle opettajalle. Harjoittelusta vastaava opettaja ilmoittaa opiskelijalle suorituksen hyväksymisestä.

Opintosuorituksen täydentäminen

Opiskelija voi täydentää harjoittelusuoritustaan myöhemmin. Ohjeet suorituksen täydentämistä varten saa harjoittelusta vastaavalta opettajalta

Vastuuhenkilö

Lukuvuonna 2018-2019 harjoittelusta vastaa yliopistonlehtori Zheying Zhang.

 Internship in English

Students of the Degree Programme in Computer Sciencescan include internship in their Master’s studies (Master’s Programme in Computer Science, Master’s Degree Programme in Software Developm ent, Master’s Degree Programme in Human-Technology Interaction, Master’s Programme in Computational Big Data Analytics).

Organising the internship is a duty of the student: The student acquires a job and a person who supervises the internship (workplace supervisor). Before the actual practical training starts, the student contacts the person in charge of the internship course in order to get instructions for writing the internship plan and including the internship course in the Master’s degree. (Including internship in the Master’s degree must be agreed on with the person in charge of the Master’s Programme specialization.) The workplace supervisor and the person in charge of the Master’s Programme specialization approve the internship plan. After the internship the student writes a report which is approved by the workplace supervisor and the person in charge of the internship course. Three weeks of practical training equal two ECTS credits. The scope of the internship included in the Bachelor’s and the Master’s degrees can be totted up no more than 10 ECTS credits.

If you want to take the internship course, please contact university lecturer Zheying Zhang.