Tutkielmakurssi (TIEA5)

Julkaistu

Opintojaksolla perehdytään tieteelliseen kirjoittamiseen tietojenkäsittelytieteissä sekä valmentaudutaan kandidaattitutkielman tekemiseen, joka pitää tehdä tutkielmakurssin aikana. Jakso on tarkoitettu vain tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille, joille se on pakollinen luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa.

Lukuvuonna 2020-21 on viimeinen kerta, kun tutkielmakurssista saa opintopisteitä (5 op).

Kurssista yleistä:

 • kurssi on 2 periodin mittainen
 • syksyllä 2020 luennot ovat videoita, joihin liittyy muutama tehtävä (kontrolli, että opiskelijat katsovat luennot)
 • pakolliset ryhmätapaamiset (6 kertaa) 2-3 viikon välein
 • kurssille ilmoittautumisen yhteydessä on tehtävä 2 ennakkotehtävää (katso ilmoittautumis-kohdasta)
 • kurssin aikana on tehtävä kandidaatintutkielma valmiiksi.

HUOM!

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan tieteellisen kirjallisuuden etsimistä ja arviointia sekä tutkimuksesta kirjoittamista. Keskeinen osa kurssia on tieteellisen kirjoittamisen opettelu. Siihen liittyen on viikoittain tehtäviä ja ryhmätapaamisia pitkin syksyä.

Opintojaksoon sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus. Siitä tulee erillinen suoritusmerkintä.

Opetus

Syksyn 2020 toteutus on periodeissa I-II.
Kurssille pääsy edellyttää 2 ennakkotehtävän tekoa.
Opetus sisältää:

 • luentoja videona ja niihin liittyvät moodle-tehtävät
 • ryhmätapaamisia 6 kertaa, joista viimeisellä esitetään työt. Läsnäolo ryhmässä on pakollista. Ryhmästä voi jäädä pois, kun saa palautettua valmiin, arvosteltavan version kandidaatintutkielmasta.

Luennot ja tiedonhakukoulutus

Luennoilla käsitellään tutkimustyön vaiheita ja ongelmia.

Harjoitukset eli ryhmät

Opintojaksoon kuuluu itsenäisen kirjoittamisen lisäksi ryhmätapaamisia, joissa on läsnäolopakko. Ennen jokaista ryhmätapaamista osallistujien on palautettava omaan kandidaatintutkielmaan liittyvää tekstiä.

Ryhmät muodostetaan teemoittain. Ryhmät ovat:

 • tiistai klo 10-12: tietojärjestelmiin ja businekseen liittyvät aiheet, ohjaajana Katariina Vartiainen
 • tiistai klo 12-14: tietojärjestelmiin ja järjestelmäkehitykseen liittyvät aiheet, ohjaajana Tarja Tiainen
 • tiistai klo 12-16 (2 h per ryhmä): tekniset sekä ohjelmointiin ja algoritmeihin liittyvät aiheet, ohjaajana Tomi Janhunen
 • keskiviikko klo 10-12: ohjelmointiin ja ohjelmointiprojekteihin liittyvät aiheet, ohjaajana Timo Poranen
 • keskiviikko klo 12-14: käyttökokemukseen ja käytettävyyteen liittyvät aiheet, ohjaajana Saila Ovaska
 • osa ryhmätapaamisista saattaa olla etätapaamisia

Ryhmätapaamisten aiheet ja ajat:

 1. ti 8.9 / ke 9.9: startti – Kandidaatintutkielman aiheen valinta
 2. ti 22.9 / ke 23.9: Kandidaatintutkielman aiheen määrittely
 3. ti 6.10 / ke 7.10: Kirjallisuushaut – ensimmäiset löydetyt ja suunnitelma etenemisestä
 4. ti 20.10 / ke 21.10: Luonnos kandidaatintutkielmasta – rakenne kunnossa, muotoseikat hallussa, tekstiä puuttuu joiltan osin
 5. ti 10.11 / ke 11.11: Melkein valmis kandidaatintutkielma – miten parantaa työtä? Tämä teksti on palautettava ryhmän moodleen viimeistään pe 30.10.
 6. ti 1.12 / ti 2.12: Valmiin kandidaatintutkielman esittely ja opponointi. Tekstin palautus moodleen viimeistään pe 20.11.

Mikäli pystyt tekemään tutkielman itsenäisesti eikä sinulla ole mahdollisuutta osallistua opetukseen, voit todistaa osaamisesi opettajalle palauttamalla tutkielman aikaisessa vaiheessa. Kun olet työsi palauttanut sen ja se hyväksytään, niin sinun ei tarvitse osallistua ryhmätapaamisiin sen jälkeen.

Harjoitustyöt

Kurssin yhteydessä tehdään kandidaattitutkielma, joka arvostellaan erillään Tutkielmakurssista. Tutkielman kieli on suomi; perustelluista erityissyistä muu kieli sallitaan, mutta siitä on sovittava kurssin vastuuopettajan kanssa ennakkoon.

Tutkielman valmistumisen tavoiteaika on joulukuu 2020. Tutkielmaan liittyen kirjoitetaan ns. LuK-kirjoituskoe (kypsyysnäyte), jonka tarkastaa myös kielikeskuksen opettaja.

Ilmoittautuminen syyslukukauden 2020 Tutkielmakurssille

Tutkielmakurssille ilmoittautuminen suoritetaan SIsun kautta.

Kurssille pääsy edellyttää Sisu-ilmoittautumisen lisäksi kahden ennakkotehtävän tekoa. Ne on palautettava viimeistään 1.9.2020.

Ennakkotehtävä 1: Mitä haluat tutkia? Vastaa joko 1a- tai 1b-kohtaan.

Ennakkotehtävä 1a: Aihe-ehdotus olemassa:

 • Kirjoita yhteensä yhdestä kahteen A4-sivua vastaten seuraaviin kysymyksiin:
 • Mitä haluat tutkia? Kerro aihepiiri ja tarkemmin sieltä aiheja/tai näkökulma, jolla kuvaat täsmällisemmin kiinnostuksen kohteesi.
 • Miksi tämä aihe kiinnostaa sinua?
 • Kenen ohjaajan ryhmään arvioit aiheesi kuuluvan?

Ennakkotehtävä 1b: En tiedä aihetta:

 • Vastaa kaikkiin seuraaviin kysymyksiin. Kirjoita niistä yhteensä yhdestä kahteen A4-sivun verran:
 • Mitkä tietojenkäsittelytieteiden kursseista /aiheista ovat olleet kiinnostavia?
 • Mitkä tietojenkäsittelytieteiden kursseista /aiheista eivät ole olleet kiinnostavia?
 • Mitkä kurssit ovat sujuneet hyvin? Miksi?
 • Mitkä kurssit eivät ole sujuneet hyvin? Miksi?
 • Mistä aiheesta/aihepiiristä haluaisit tehdä kandidaatin tutkielman? Miksi?

Ennakkotehtävä 2:

 • Lue kolme TIE-tutkinto-ohjelmasta valmistunutta kandidaatintutkielmaa. Vastaa seuraaviin kysymyksiin.
  • Kirjoita vastaukseesi, mitä tutkimuksia olet lukenut. Kerro niistä seuraavat tiedot:
   • tutkielman tekijän nimi
   • tutkielman tekovuosi
   • tutkielman otsikko
   • raportin toimittajan/toimittajien nimi/nimet.
  • Millainen on töiden rakenne?
  • Millaisia asioita tutkielmissa on tutkittu?
  • Minkälaisia tuloksia on saatu?
  • Minkä tyyppisiä lähteitä tutkielmissa on käytetty? (Yritä luokitella lähteitä eri kategorioihin.) Kuinka monta lähdettä on eri kategorioissa ja koko tutkielmassa yhteensä?
  • Miten tutkielmissa käytetty kieli poikkeaa arkipäivän kielenkäytöstä?

Ennakkotehtävien palautusaika:

 • viimeistään 1.9.2020

Ennakkotehtävien palautuspaikka:

 • Moodelleen kurssille TIEA5 Tutkielmakurssi – ennakkotehtävä k2020
 • Itserekisteröitymisen kurssiavain on ennakko

 

Kurssille valinnoista tarkennusta

Kunkin lukukauden toteutukselle otetaan korkeintaan 40 ennakkotehtävät palauttanutta opiskelijaa. Mikäli ennakkotehtävät tehneitä osanottajia ilmoittautuu enemmän kuin 40, mukaan valitaan opiskelijoita seuraavien ”valintaryhmien” mukaisessa järjestyksessä niin, että ryhmien sisällä ilmoittautuneet järjestetään suoritettujen opintojen kokonaisopintopistemäärän perusteella järjestykseen:

 1. tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman mukaiset englannin, ruotsin ja puheviestinnän jaksot suorittaneet, joilla on vähintään 50 op:ta (yleis-, perus- ja aineopintoja) tietojenkäsittelytieteissä .
 2. muut, joilla on vähintään 50 op suorituksia (yleis-, perus- ja aineopintoja) tietojenkäsittelytieteissä.
 3. muut.

Valintaryhmiin sijoittuminen ratkeaa lopullisesti opintorekisterissä ilmoittautumisajan päättyessä olevien suoritusten mukaan. Mukaan valitut opiskelijat (max 40) jaetaan 6-7 opiskelijan ryhmiin. Ryhmän jäsenet kommentoivat oman ryhmän jäsenten aikaansaannoksia.

Materiaalit

Materiaalia jaetaan opintojakson Moodle-alueella.

Kurssin itsenäinen suorittaminen

Kurssin itsenäinen suorittaminen ei ole mahdollista.Jos olet aiemmin aloittanut tutkielman teon ja tutkielmakurssin, aloita kurssi uudelleen ja sovi etenemisestä ryhmäsi ohjaajan kanssa.

Vastuuopettaja

Lukuvuosi 2020-21: Tarja Tiainen <tarja.tiainen@tuni.fi>