Olio-ohjelmoinnin perusteet II (TIEA2.1B)

Julkaistu

TIEA2.1A Olio-ohjelmoinnin perusteet II 5 op -kurssin (lyhesti Oope 2) virallinen kurssikuvaus on annettu opetussuunnitelmassa ja opetusajat opetusohjelmassa.

Kurssin tiedotteet löytyvät Kevät 2020 -sivulta.

Muuta

Vanha TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op kurssi jaettiin tämän lukuvuoden alusta lähtien kursseiksi

  • TIEA2.1A Olio-ohjelmoinnin perusteet I 5 op ja
  • TIEA2.1B Olio-ohjelmoinnin perusteet II 5 op.

TIEA2.1B sisältää TIEA2.1-kurssin harjoitustyön.

TIEA2.1A ja TIEA2.1B ovat pakollisia aineopintoja tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

TIEA2.1-kurssilta viiden opintopisteen laajuisen suppean suorituksen (kurssikoodi joko TIEA2.1 tai TIEA2.1A) saaneen tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijan tulee suorittaa myös TIEA2.1B 5 op, jotta tutkinto-ohjelmasta voi valmistua.

TIEA2.1-kurssia edeltävän Olio-ohjelmoinnin perusteet -kurssin version (esimerkiksi TIEA2) suorittaneet opiskelijat eivät voi saada opintopisteitä TIEA2.1B-kurssilta.

Ota yhteys kurssin vastuuopettajaan, jos sinulla on mikä tahansa epäselvyys kurssin suorittamiseen liittyen.


Ylläpito: Jorma Laurikkala, jorma.laurikkala@uta.fi, B1025.