Olio-ohjelmoinnin perusteet I (TIEA2.1A)

Julkaistu

TIEA2.1A Olio-ohjelmoinnin perusteet I 5 op -kurssin (lyhesti Oope 1) virallinen kurssikuvaus ja opetusajat on annettu opiskelijan oppaassa.

Kurssin tiedotteet löytyvät Kevät 2020 -sivulta.

Kurssi järjestetään viimeisen kerran keväällä 2020

TIEA2.1A Olio-ohjelmoinnin perusteet I ja TIEA2.1B Olio-ohjelmoinnin perusteet II -kurssit toteutetaan viimeisen kerran kevätlukukaudella 2020.

Olio-ohjelmoinnin kurssit tutkintoonsa tarvitsevien olisi tärkeää suorittaa kurssit niiden viimeisellä toteutuskerralla, koska molemmat kurssit korvaava Ohjelmointi 3: Rajapinnat ja tekniikat (kielenä Java) tarjotaan vasta lukuvuonna 2021–2022 eikä toisaalta lukuvuonna 2020–2021 luennoitavaa Tietotekniikan tutkinto-ohjelman vanhaa Ohjelmointi 3: Tekniikat -kurssia suositella olio-ohjelmointikurssien korvaajaksi eri ohjelmointikielen (C++) ja laajempien esitietovaatimusten vuoksi.

Vanhoille opiskelijoille

Vanha TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op kurssi jaettiin lukuvuonna 2018–2019 kursseiksi

  • TIEA2.1A Olio-ohjelmoinnin perusteet I 5 op ja
  • TIEA2.1B Olio-ohjelmoinnin perusteet II 5 op.

TIEA2.1B sisältää TIEA2.1-kurssin harjoitustyön.

TIEA2.1A ja TIEA2.1B ovat pakollisia aineopintoja tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

TIEA2.1-kurssilta viiden opintopisteen laajuisen suppean suorituksen (kurssikoodi joko TIEA2.1 tai TIEA2.1A) saaneen tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijan tulee suorittaa myös TIEA2.1B 5 op tai vastaavat opinnot, jotta tutkinto-ohjelmasta voi valmistua.

Opiskelija ei voi saada TIEA2.1A kurssilta opintopisteitä, jos hän on

  • saanut viiden opintopisteen laajuisen suorituksen aiemmalta TIEA2.1-kurssitoteutukselta tentin ja harjoitukset tekemällä tai korvaamalla tentin ja harjoitukset toisen oppilaitoksen opinnoilla tai
  • saanut suoritusmerkinnän miltä tahansa Olio-ohjelmoinnin perusteet -kurssin toteutukselta kaikki osasuoritukset tekemällä.

Kevätlukukaudella 2019 kesken jääneen TIEA2.1-kurssin hyväksytyillä harjoituksilla tai tentillä voi korvata TIEA2.1A-kurssin vastaavan osasuorituksen. TIEA2.1A-kurssin voi myös halutessaan suorittaa ilman vanhaa osasuoritusta, koska osasuoritus korvaa uuden vasta, kun korvausehdotus on toimitettu kurssin vastuuopettajalle sähköpostilla.

Ota yhteys kurssin vastuuopettajaan, jos sinulla on mikä tahansa epäselvyys kurssin suorittamiseen liittyen.


Ylläpito: Jorma Laurikkala, jorma.laurikkala@tuni.fi, B1025.