Käyttöliittymien perusteet (TIEA1)

Julkaistu

TIEA1 Käyttöliittymien perusteet on pakollinen aineopinto tietojenkäsittelytieteiden LuK-tutkinnon opiskelijoille. Sen suorittamista suositellaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Huomaa: TIEA1 on jatkokurssi syksyn jaksolle TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan. Et pääse kevään kurssille, jos et syksyllä opiskele TIEP2-kurssia!

Sisältö

Kurssin pääpaino on graafisten käyttöliittymien eri osa-alueissa, joista käydään läpi ikkunointi ja erilaiset keskustelutavat ja -tyylit (lomakkeet ja dialogit, valikot, hyperteksti, suorakäsittely, elekomennot, komentokieli, älykkäät agentit) suunnitteluohjeineen eri päätelaitteilla ja käyttökonteksteissa. Lähdemateriaalina käytetään ajantasaisia järjestelmäkohtaisia tyylioppaita ja suunnittelumalleja sekä tutkimusartikkeleita.

Opetus

Aikataulu- ja tilatiedot julkaistaan myöhemmin  sähköisessä opetusohjelmassa. Ilmoittautuminen kurssille on mahdollista marras-joulukuussa 2019 ja kurssi alkaa heti kolmannen periodin alussa.

Luennot

Harjoitukset

Harjoitustyöt

Materiaalit