Sivustolista

Julkaistu
COMP-SE-610 and COMP-SE-620
Software Engineering Projects 1 and 2
COMP.CS.020
Opintojen ohjattu suunnittelu
COMP.CS.120
Ohjelmoinnin tekniikka C
COMP.CS.370
Algorithmic Problem Solving
COMP.SE.100 EN
Introduction to Software Engineering
COMP.SE.100 FI
Johdatus ohjelmistotuotantoon
COMPCStuki
Uusi Kurssisivut -sivusto
COMPDATA.810
Master's Seminar and Thesis, CBDA, DS, and SDA, 2020–2021
DATA.STAT.210-2022-2024-1
Empiirinen projekti
DPHAT.100-HTI
DPHAT seminar for Human-Technology Interaction
DPIT2
Postgraduate Seminar in Interactive Technology
HTIS53
Experimental Research in Human-Technology Interaction
HTIS54
Emotions and Sociality in Human-Technology Interaction
HTIS56
Haptic User Interfaces
HTIS81
Usability Evaluation Methods
HTIS85
Methods in Human-Centered Design
https://coursepages2.tuni.fi/jo130
ITAA01
KURSSIN NIMI
ITAA04
KURSSIN NIMI
ITAA07
Digitaaliset kirjastot ja avoin tiede
ITIA01
Verkkomedian suunnittelu
ITIA03
Tutkimustyön perusteet
ITIA1
Organisaatioiden tiedonhallinta
ITIA5
Kokeellinen tiedonhaku
ITIA7
Games and Internet in Society
ITIA10
Aineopintojen kirjallisuusopinnot
ITIMS03
KURSSIN NIMI
ITIMS17
KURSSIN NIMI
ITIS16
Tietokäytäntöjen kirjallisuusopinnot
ITIS21
Tiedon organisointi ja informaatioarkkitehtuuri
ITIS25
Kirjasto- ja tietopalvelujen kirjallisuusopinnot
ITIS31
Tieto- ja asiakirjahallinto
ITIS33
Tieto- ja asiakirjahallinto
ITIS34 Asiakirjahallinnan suuntaukset ja käytännöt
Asiakirjahallinnan suuntaukset ja käytännöt
ITIS35
Verkkopalvelujen informaatioarkkitehtuuri
ITIS36
Tieto- ja asiakirjahallinnan kirjallisuusopinnot
ITIS41
Multidisciplinary Games and Internet Research
ITIS46
Literature
ITIS61-GAME
Master's Thesis Seminar
ITIY3-EN
Introduction to Web Publishing
ITIY3-FI
Verkkojulkaisemisen perusteet
ITMS05
Lukeminen kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta
ITMS14
Asiakirjahallinta
ITMS15
Lukemisen tutkimus
ITMS16
Tehtäväperustainen ja vuorovaikutteinen tiedonhaku
JO.214
Itsensä työllistäminen media-alalla. Seminaari 25.11.2022
JO.223
Vastaavat ja vastattavat: Neljä näköalaa talousjournalismiin (1–5 op)
JOAA06
Journalismin monet muodot, luennot
LUOYA200
Innovation Project
LUOYY023
Perehdyttäminen tietotekniikan alkeisiin
MATH.210
Opintojen ohjattu suunnittelu
MTTA1
Kandidaattiseminaari ja tutkielma (matematiikka)
MTTA1-LATEX
LaTeX-kurssi
MTTA2
MTTA2-AG
Analyyttinen geometria
MTTMA1A
Analyysi A
MTTMA1B
Analyysi B
MTTMA1C
Analyysi C
MTTMA6
Differentiaaliyhtälöt
MTTMA7
Differenssiyhtälöt
MTTMA8
Johdatus graafiteoriaan
MTTMA9
Johdatus modaalilogiikkaan
MTTMP3
Lineaarialgebra 1A
MTTMS1
Algebra 2
MTTMS2
Joukko-oppi
MTTMS3
Geometria
MTTMS5
Kompleksianalyysi
MTTMS7
Lineaarialgebra 2
MTTMS9
Topologia
MTTMS11
Opettajasuunnan seminaari
MTTS1
MTTS1-RL
Riippuvuuslogiikka
MTTS5
Kompleksianalyysi
MTTS14
Statistical Modeling 1, Period I
MTTTA1
Tilastomenetelmien perusteet, lukuvuosi 2018-2019
MTTTA2
Matemaattisen tilastotieteen perusteet, Periodi II
MTTTP1
Tilastotieteen johdantokurssi, lukuvuosi 2018-2019
MTTTP4
Todennäköisyyslaskenta
MTTTP5
Tilastollisen päättelyn perusteet, lukuvuosi 2018-2019
MTTTS16
Learning from Multiple Sources
MTTTS17
Dimensionality Reduction and Visualization
mttts18
Time series analysis
NORDWIT1
Gender, work and transforming organizations
Research Seminar of Game Studies
Tutkimusseminaari (pelitutkimus)
TIEA1
Käyttöliittymien perusteet
TIEA2.1
Olio-ohjelmoinnin perusteet
TIEA2.1A
Olio-ohjelmoinnin perusteet I
TIEA2.1B
Olio-ohjelmoinnin perusteet II
TIEA4
Project Work
TIEA5
Tutkielmakurssi
TIEA12
WWW-ohjelmointi
TIEH0
Harjoittelu / Internship
TIEP1
Lausekielinen ohjelmointi I
TIEP1.1
Lausekielinen ohjelmointi I
TIEP2
Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan
TIEP3
Tietokantojen perusteet
TIEP5
Lausekielinen ohjelmointi II
TIEP5.1
Lausekielinen ohjelmointi II
TIETA7
Tietokantaohjelmointi
TIETA8
Software Engineering
TIETA9
Johdatus www-tekniikoihin
TIETA11
Ohjelmoinnin tekniikka C++
TIETA13
Tietohallinnon johtaminen
TIETA15
Tietotekniikka ja yhteiskunta
TIETA16
Erikseen sovittava tietojenkäsittelytieteiden opintojakso
TIETA17
Introduction to Big Data Processing
TIETA18
Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä
TIETA19
Practical Programming in Python
TIETS05
Kuvanprosessointi
TIETS07
Neurocomputing
TIETS11
Data mining
TIETS19
Software Project Management, Practice
TIETS19-THEORY
Software Project Management, Theory
TIETS24
Tietojärjestelmien suunnittelumenetelmät
TIETS25
Tietostrategian kirjatentti
TIETS31
Knowledge discovery
TIETS33
Advanced Course in Computer Science
TIETS34
Seminar
TIETS36
Tutkimusprojekti
TIETS39
Machine learning algorithms
TIETS40
Managing ecommerce; comsumer and community perspective
TIETS41
Industrial e-business and B2B
TIETS43
Recommender Systems
TIETS44
Big Data Entity Resolution
TIEVA36
Principles of Usability, User Experience and User Interfaces
TIEY2
Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin
TIEY4
Introduction to Computing
TIEY4
Tietotekniikkataidot
VIM.JO 330 Journalistiikan teemakurssi
VIM.JO 620, JO.217 ja JO.130
Datajournalismin opintokokonaisuus
VIM.JO 630
KURSSIN NIMI
VIM.JO 640
KURSSIN NIMI