Opintojen ohjattu suunnittelu (MATH.210)

Julkaistu

Suoritusohjeet ja vaatimukset

MATH.210 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) on matematiikan ja tilastollisen data-analyysin kandidaattiohjelman yhteisiin opintoihin kuuluva opintojakso. Opintojakson alussa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin), jota hän päivittää säännöllisesti opintojen edetessä. Orientaatioviikon aikana opiskelijat saavat ohjeet 1. lukuvuoden opintojensa suunnitteluun.

Ensimmäinen tapaaminen opettajatuutorin kanssa on yleensä viimeistään 1. lukuvuoden toisen opetusperiodin alussa. Opettaja kutsuu opiskelijan tähän tapaamiseen, jossa keskustellaan opintoihin ja niiden aloitukseen liittyvistä asioista sekä tehdään (tai tarkistetaan) ensimmäisen lukuvuoden opintosuunnitelma. Opiskelijaa, joka ei ole saanut kutsua tapaamiseen, kehotetaan ottamaan yhteyttä opettajatuutoriin tai ohjausvastaavaan.

Kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelma tehdään Sisussa. Tehdystä suunnitelmasta käydään tarvittaessa keskustelu opettajatuutorin kanssa.

Suoritusmerkinnän MATH.210-kurssista saa kandidaattiseminaarin jälkeen, kun opintosuunnitelma on päivitetty Sisuun lukuvuosittain.

HOPS-lomakkeet
Ennen Sisu-järjestelmän käyttöönottoa HOPS tehtiin excel-lomakkeella, josta ilmenee tutkinnon rakenne. Lomakkeita ei enää täytetä, mutta ne voivat auttaa opintosuunnitelman rakenteen hahmottamisessa. 

Päivitetyt lomakkeet


HOPS Sisussa

Yliopiston yleiset Sisun HOPS-ohjeet


O
pettajatuutorit yhteystietoineen

Tutkinto-ohjelmamme ohjausvastaavana toimii Jarkko Isotalo.

Matematiikan opintopolut ja -suunnat

1. vuoden opiskelijoiden opettajatuutorina toimii Ari Virtanen.

2. vuoden opiskelijoiden opettajatuutorina toimii Ari Virtanen.

3. vuoden opiskelijoiden opettajatuutori on Pentti Haukkanen

ja maisteriohjelman ensimmäisen vuoden opettajatuutori on Kerkko Luosto

Tilastollisen data-analyysin opintopolulla opettajatuutoreina toimivat Jarkko Isotalo ja Jyrki Ollikainen.

Computing Sciences -maisteriohjelman Statistical Data Analytics -opintosuunta ja entinen CBDA-maisteriohjelma:

Ohjausvastaava: Jaakko Peltonen
Opettajatuutorit:

Jarkko Isotalo                                                                                                                                          Jyrki Ollikainen
Hyon-Jung Kim-Ollila
Tapio Nummi
Pekka Pere

Opettaja Sähköposti Työhuone Puh.
Haukkanen Pentti pentti.haukkanen@tuni.fi Pinni B0001e 050 318 5847
Isotalo Jarkko jarkko.isotalo@tuni.fi Pinni B0026 050 437 7565
Kim-Ollila Hyon hyon.kim-ollila@tuni.fi Pinni B00
Luosto Kerkko kerkko.luosto@tuni.fi Pinni B00
Nummi Tapio tapio.nummi@tuni.fi Pinni B00
Ollikainen Jyrki jyrki.ollikainen@tuni.fi Pinni B0008 050 318 5889
Peltonen Jaakko jaakko.peltonen@tuni.fi Pinni B00
Piipponen Samuli samuli.piipponen@tuni.fi Pinni B0001i 050 318 7469
Vilander Miikka miikka.vilander@tuni.fi Pinni B0014
Virtanen Ari ari.virtanen@tuni.fi Pinni B0028 050 318 5906