Opintojen ohjattu suunnittelu (MATH.210)

Julkaistu

Suoritusohjeet ja vaatimukset

MATH.210 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) on matematiikan ja tilastollisen data-analyysin kandidaattiohjelman yhteisiin opintoihin kuuluva opintojakso. Opintojakson alussa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin), jota hän päivittää säännöllisesti opintojen edetessä. Orientaatioviikon aikana opiskelijat saavat ohjeet 1. lukuvuoden opintojensa suunnitteluun.

Ensimmäinen tapaaminen opettajatuutorin kanssa on yleensä viimeistään 1. lukuvuoden toisen opetusperiodin alussa. Opettaja kutsuu opiskelijan tähän tapaamiseen, jossa keskustellaan opintoihin ja niiden aloitukseen liittyvistä asioista sekä tehdään (tai tarkistetaan) ensimmäisen lukuvuoden opintosuunnitelma. Opiskelijaa, joka ei ole saanut kutsua tapaamiseen, kehotetaan ottamaan yhteyttä opettajatuutoriin tai ohjausvastaavaan.

Kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelma tehdään Sisussa. Tehdystä suunnitelmasta käydään tarvittaessa keskustelu opettajatuutorin kanssa.

Suoritusmerkinnän MATH.210-kurssista saa kandidaattiseminaarin jälkeen, kun opintosuunnitelma on päivitetty Sisuun lukuvuosittain.

HOPS-lomakkeet
Ennen Sisu-järjestelmän käyttöönottoa HOPS tehtiin excel-lomakkeella, josta ilmenee tutkinnon rakenne. Lomakkeita ei enää täytetä, mutta ne voivat auttaa opintosuunnitelman rakenteen hahmottamisessa. 

Päivitetyt lomakkeet


HOPS Sisussa

Yliopiston yleiset Sisun HOPS-ohjeet


O
pettajatuutorit yhteystietoineen

Tutkinto-ohjelmamme ohjausvastaavana toimii Jarkko Isotalo.

 

Matematiikan kandidaattiohjelman opintopolut:

Vuonna 2023 aloittaneiden opiskelijoiden opettajatuutorina toimii Ari Virtanen.

Vuonna 2022 aloittaneiden opiskelijoiden opettajatuutorina toimii Ari Virtanen.

Vuonna 2021 aloittaneiden opiskelijoiden opettajatuutori on Mika Mattila.

 

Tilastollisen data-analyysin opintopolulla opettajatuutoreina toimivat Jarkko Isotalo ja Jyrki Ollikainen.

 

Matematiikan maisteriohjelmat

Yleisen matematiikan opintosuunnan opettajatuutori on Kerkko Luosto.

Matematiikan aineenopettajan opintosuunnan opettajatuutori on Terhi Kaarakka.

Tietotekniikan matematiikan opintosuunnan opettajatuutori on Marja Kankaanrinta.

 

Computing Sciences -maisteriohjelman Statistical Data Analytics -opintosuunta ja entinen CBDA-maisteriohjelma:

Ohjausvastaava: Jaakko Peltonen
Opettajatuutorit:

Jarkko Isotalo                                                                                                                                          Jyrki Ollikainen
Hyon-Jung Kim-Ollila
Tapio Nummi
Arto Luoma

Opettaja Sähköposti Työhuone Puh.
Mattila Mika mika.mattila@tuni.fi 050 447 8625
Isotalo Jarkko jarkko.isotalo@tuni.fi Tietotalo TC 338B 050 437 7565
Kim-Ollila Hyon hyon.kim-ollila@tuni.fi
Luosto Kerkko kerkko.luosto@tuni.fi 050 318 5908
Ollikainen Jyrki jyrki.ollikainen@tuni.fi Tietotalo TC 338A 050 318 5889
Peltonen Jaakko jaakko.peltonen@tuni.fi
Kaarakka Terhi terhi.kaarakka@tuni.fi 040 198 1994
Kankaanrinta Marja marja.kankaanrinta@tuni.fi 050 473 2395
Virtanen Ari ari.virtanen@tuni.fi 050 318 5906