Lineaarialgebra 2 (MTTMS7)

Julkaistu

MTTMS7 Lineaarialgebra 2, kevät 2018

Sisältö

Kurssikuvaus sähköisessä opetussuunnitelmassa.

Luennot

Kerkko LuostoHarjoitukset

Kurssilla järjestetään viikottain laskuharjoitukset.
Tehtävistä kolmasosa on pakollisia. Niitä voi palauttaa kirjallisesti ennen harjoitustilaisuutta luennoijalle sähköpostitse tai hänen postilokeroonsa, mutta harjoituksiin osallistuminen on suositeltavaa.
Laskuharjoitustehtävät jaellaan href=”http://www.sis.uta.fi/~klkelu/kurssit/linalg2/harj/” omalla sivullaan.

Kurssimateriaali

Tätä varten on oma sivunsa.

Kokeet

Kurssin voi suorittaa kahdella välikokeella tai myöhemmin loppukokeella.