Joukko-oppi (MTTMS2)

Julkaistu

Luennot syksyllä 2019

Kerkko Luosto tiistaisin ja torstaisin klo 10-12.

Tarkemmat aikataulu- ja tilatiedot julkaistaan opetusohjelmassa.

Harjoitukset

Harjoitukset pidettiin maanantaisin klo 10-12 paitsi, että kolme viimeistä harjoitusta järjestetään to 10-12 ja luennot ja harjoitukset siis vaihtavat paikkaa. Tehtävistä kolmasosa on pakollisia. Niitä voi palauttaa kirjallisesti ennen harjoitustilaisuutta kurssin moodlesivulla, mutta harjoituksiin osallistuminen on suotavaa. Laskuharjoitustehtävät jaellaan omalla sivullaan.

Kurssin suoritus

Kurssilla järjestetään kaksi välikoetta to 24.10. ja to 12.12. klo 9-12. Kurssin voi myös tenttiä kevätlukukaudella joko ke 15.1.2020 tai ke 1.4.2020.

Kurssimateriaali

Tietoa kurssiin liittyvästä kirjallisuudesta on omalla sivullaan.