Analyysi B (MTTMA1B)

Julkaistu

Sisältö

Kurssi Analyysi B on suoraa jatkoa kurssille Analyysi A. Kurssin laajuus on 5 op ja sen tarkempi esittely (myös osaamistavoitteista) löytyy opiskelijan oppaasta.

Opetus

Kurssia luennoi keväällä 2020 (periodi IV) yliopistonlehtori Pertti Koivisto.

Koronavirusepidemian vuoksi kurssilla siirrytään 16.3.2020 alkaen etäopiskeluun. Lisätietoa on lähetetty kurssille ilmoittautuneille.

Kurssimateriaali

Kurssilla on käytössä kurssimoniste, joka on ladattavissa tästä. Materiaalia ei jaeta luennolla, vaan se täytyy itse tulostaa, mikäli haluaa seurata monistetta luennon aikana. Ainakin alkuosa monisteesta olisi hyvä olla mukana jo ensimmäisellä luentokerralla.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan Nettiopsussa 23.2.2020 klo 23.59 mennessä. Linkki ilmoittautumiseen löytyy esimerkiksi opiskelijan oppaasta (suoritustapa 1).

Nettiopsuilmoittautumisen lisäksi on erikseen valittava harjoitusryhmä ilmoittautumalla siihen
tässä. Harjoitusryhmäilmoittautumisen yhteydessä valittavina ovat vain ne ryhmät, joissa on tilaa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssi suoritetaan viikkoharjoituksilla ja loppukokeella (suoritustapa 1) tai pelkästään loppukokeella (suoritustapa 2). Koronavirusepidemian vuoksi kurssin suoritustapa 1 on muuttunut. Lisätietoa on lähetetty kurssille ilmoittautuneille sähköpostilla.

Kurssin voi myös suorittaa pelkällä loppukokeella ilman viikkoharjoituksia (suoritustapa 2). Tällöin loppukoe järjestetään yleisten tenttipäivien yhteydessä ja loppukokeeseen on ilmoittauduttava normaalisti. Kevään 2020 kurssin jälkeen ensimmäinen loppukoe on keskiviikkona 27.5.2020. Myös suoritustavassa 2 on huomioitava koronavirusepidemian mahdollisesti aiheuttamat poikkeustoimet tenttijärjestelyissä.

Kurssin loppukokeissa ei saa käyttää taulukkokirjaa eikä laskinta.

Esitiedot

Analyysi A (tai vastaavat tiedot) ja sen vaatimat esitiedot. Lisäksi kurssilla edellytetään lukion pitkän matematiikan hyvää hallintaa. Jos esitiedot (lukion kurssit mukaan lukien) ovat päässeet unohtumaan tai niiden hallinnassa on muusta syystä puutteita, tietojen kertaamiseen pitää varata riittävästi aikaa (kurssin Analyysi B suorittamisen ohessa). Koska loppukokeissa ei saa käyttää taulukkokirjaa eikä laskinta, lukiokursseja on tarvittaessa kerrattava myös, jos työskentelymenetelmä on tähän asti ollut kovin riippuvainen kyseisten välineiden käytöstä.

Matematiikan työpaja


Matematiikan työpaja
on tarkoitettu kaikille matematiikan opiskelijoille neuvojen ja ohjauksen saamista varten. Sinne voi mennä laskemaan esimerkiksi Analyysi B:n laskuharjoituksia joko omassa rauhassa, jos niin tahtoo, tai halutessaan kääntyä ohjaajan puoleen. Työpajaan osallistumista suositellaan vahvasti. Työpajaan osallistumisesta saa harjoitushyvitystä (ks. yllä) siten, että yksi työpajaan osallistumiskerta vastaa yhden tehtävän rastittamista viikkoharjoituksissa (maksimissaan yksi rasti / viikko). Näitä rasteja ei kuitenkaan lasketa mukaan välikoesuorituksen edellytyksenä olevaan 40 prosentin rajaan.