Analyysi A (MTTMA1A)

Julkaistu

Sisältö

Kurssin laajuus on 5 op ja sen tarkempi esittely (myös osaamistavoitteista) löytyy opiskelijan oppaasta.

Opetus

Kurssia luennoi keväällä 2020 (periodi III) yliopistonlehtori Pertti Koivisto. Kurssi sisältää viisi viikkotuntia luentoja ja yhdet kahden tunnin viikkoharjoitukset (kolme harjoitusryhmää).

Kurssin luentoajat ja -paikat löytyvät myös opiskelijan oppaasta (suoritustapa 1). Ensimmäiset luennot ovat keskiviikkona 8.1.2020 klo 10–12 luentosalissa Pinni B1096. Harjoitukset alkavat viikolla 3.

Kurssimateriaali

Kurssilla on käytössä kurssimoniste. Materiaalia ei jaeta luennolla, vaan se täytyy itse tulostaa, mikäli haluaa seurata monistetta luennon aikana. Ainakin alkuosa monisteesta olisi hyvä olla mukana jo ensimmäisellä luentokerralla.

Monisteen luku 1 sisältää esitietoina tarvittavia jo aiemmilla kursseilla käsiteltyjä asioita, ja luvun asiat kannattaa kerrata ennen kurssin alkua. Luennoilla nämä asiat käsitellään erittäin lyhyesti, ja varsinaisesti asian käsittely alkaa luvusta 2.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan Nettiopsussa 1.1.2020 klo 23.59 mennessä. Linkki ilmoittautumiseen löytyy esimerkiksi opiskelijan oppaasta (suoritustapa 1).

Nettiopsuilmoittautumisen lisäksi on erikseen valittava harjoitusryhmä ilmoittautumalla siihen
tässä. Harjoitusryhmäilmoittautumisen yhteydessä valittavina ovat vain ne ryhmät, joissa on tilaa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssi suoritetaan viikkoharjoituksilla ja loppukokeella (suoritustapa 1) tai pelkästään loppukokeella (suoritustapa 2). Suoritustavan 1 mukainen loppukoe pidetään maanantaina 24.2.2020 klo 11–14 päätalon luentosalissa A1. Tähän loppukokeeseen osallistumisen edellytyksenä on, että vähintään 40% viikkoharjoitusten tehtävistä on suoritettu. Minimimäärän ylittävien tehtävien laskemisesta saa lineaarisesti hyvitystä. Maanantain 24.2.2020 loppukokeeseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Kurssin voi myös suorittaa pelkällä loppukokeella ilman viikkoharjoituksia (suoritustapa 2). Tällöin loppukoe järjestetään yleisten tenttipäivien yhteydessä ja loppukokeeseen on ilmoittauduttava normaalisti.

Kurssin loppukokeissa ei saa käyttää taulukkokirjaa eikä laskinta.

Esitiedot

Opintojaksot Johdatus analyysiin ja Johdatus matemaattiseen päättelyyn (tai vastaavat tiedot) ja niiden vaatimat esitiedot. Lisäksi kurssilla edellytetään lukion pitkän matematiikan hyvää hallintaa. Jos esitiedot (lukion kurssit mukaan lukien) ovat päässeet unohtumaan tai niiden hallinnassa on muusta syystä puutteita, tietojen kertaamiseen pitää varata riittävästi aikaa (kurssin Analyysi A suorittamisen ohessa). Koska loppukokeissa ei saa käyttää taulukkokirjaa eikä laskinta, lukiokursseja on tarvittaessa kerrattava myös, jos työskentelymenetelmä on tähän asti ollut kovin riippuvainen kyseisten välineiden käytöstä.

Matematiikan työpaja


Matematiikan työpaja
on tarkoitettu kaikille matematiikan opiskelijoille neuvojen ja ohjauksen saamista varten. Sinne voi mennä laskemaan esimerkiksi Analyysi A:n laskuharjoituksia joko omassa rauhassa, jos niin tahtoo, tai halutessaan kääntyä ohjaajan puoleen. Työpajaan osallistumista suositellaan vahvasti. Työpajaan osallistumisesta saa harjoitushyvitystä (ks. yllä) siten, että yksi työpajaan osallistumiskerta vastaa yhden tehtävän rastittamista viikkoharjoituksissa (maksimissaan yksi rasti / viikko). Näitä rasteja ei kuitenkaan lasketa mukaan välikoesuorituksen edellytyksenä olevaan 40 prosentin rajaan.