Perehdyttäminen tietotekniikan alkeisiin (LUOYY023)

Julkaistu

Perehdyttäminen tietotekniikan alkeisiin (LUOYY023) on vapaaehtoisten opintojen jakso. Opintojakson aikana opiskelija opettaa tietotekniikan alkeita esimerkiksi kouluissa tai kirjastoissa.

Opetustyö voi tapahtua koodikerhojen kautta. Jos olet kiinnostunut koodikerhojen vetämisestä, ota yhteyttä vastuuopettajaan. Tampereen kaupungin kouluissa on mahdollista päästä vetämään koulujen koodikerhoja, ja saada tätä kautta opintopisteitä.

Kurssin osallistujat ovat viimevuosina olleet koodikerhojen lisäksi järjestämässä mm. tietotekniikkaleirejä, opettaneet Arduino-ohjelmointia ja osallistuneet tietotoreille Tampereen kirjastoissa.

Ajankohtaista

 • Kurssin Moodle-alue on avattu.
 • Kurssit esittelytilaisuus on tiistaina 15.9 klo 14.15-15 Zoomissa. Katso osoite kurssin Moodle-alueelta.

Kurssin vastuuopettaja

Timo Poranen (Pinni B1023, timo.poranen at tuni.fi)

Sisältö

LUOYY023 Perehdyttäminen tietotekniikan alkeisiin -kurssin kuvaus Sisussa.

Suorittaminen

Kurssisuoritus koostuu suunnitelman laatimisesta , opetustyön tekemisestä, sekä raportin laatimisesta opetustyön jälkeen .

 • Ilmoittautu kurssille Sisussa.
 • Liity kurssin Moodle-alueelle. Riittää, että olet kiinnostunut tietotekniikan alkeiden opettamisesta, opetustehtävää ei välttämättä tarvitse olla vielä tiedossa.
 • Kurssin yleistä keskustelualuetta voit käyttää halutessasi sopivan opetustyön etsintään ja mahdollisiin kurssiin liittyviin kysymyksiin.
 • Laadi suunnitelma tietotekniikan alkeisiin liittyvästä opetustyöstäsi ja palauta se Moodleen.
 • Toimi suunnitelmasi mukaisesti.
 • Osallistu muiden kurssia suorittavien opiskelijoiden tapaamiseen. Ajankohta sovitaan lukukausittain.
 • Opetustyön päätyttyä palauta Moodleen raportti tekemästi työstä. Tämän jälkeen saat opintopisteet. Opintopisteet määräytyvät siten, että 12h opetusta antaa 1 opintopisteen. Kurssista voi saada korkeintaan 3 opintopistettä (36 tuntia opetusta).

Suunnitelman laatiminen ja palauttaminen

Ennen opetustyötä tulee opiskelijan laatia suunnitelma ja palauttaa se kurssin Moodle-alueelle. Suunnitelma on vapaamuotoinen, mutta siinä on hyvä käsitellä seuraavia asioita:

 • Opetustyön tekopaikka ja mahdollinen ohjaaja / yhteyshenkilö (esim. koodikerhojen koordinaattori, koulun rehtori tai opettaja).
 • Kuvaus opetustyöstä ja opetuksen sisällöstä.
 • Opetukseen valmistautuminen.
 • Opetuksen ajankohta ja tuntimäärä (esim. joka perjantai 2h välillä 9.9.2018-25.11.2018 (12 viikkoa), tunteja yhteensä 24h).
 • Palautteen kerääminen.
 • Mikäli opetustyötä varten laaditaan opetusmateriaalia, kuvaa suunnitelmassa myös tämä.

Raportin laatiminen ja palauttaminen

Raportissa kuvataan miten opetustyö tapahtui ja toteutuiko kaikki suunnitelman mukaan. Lisäksi kerrotaan kokemuksia tehdystä opetustyöstä.