Vastaavat ja vastattavat: Neljä näköalaa talousjournalismiin (1–5 op) (JO.223)

Julkaistu

Kurssin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt talousjournalismin ajankohtaisiin haasteisiin ja lähitulevaisuuden kehitysnäkymiin. Kurssiin sisältyvät Tampereella 9.11.2023 järjestettävän talousjournalismiseminaarin luennot sekä valinnainen määrä kirjallisuutta.

Seminaarin luennot suoritetaan oppimispäiväkirjan (tarkempi ohje kurssin Moodlessa) avulla (1 op). Kurssin kirjallisuus puolestaan sovitaan erikseen (marko.ala-fossi@tuni.fi) ja suoritetaan esseinä (2op + 2op).

Esseet laaditaan journalistiikan esseeohjeen mukaisesti, tarkemmat ohjeet Moodlessa.

Kurssikirjallisuus

Vähintään yksi seuraavista:

Hurmeranta, Markku (2012) Talousmedia murroksessa – Muutosdynamiikan tarkastelua mediatalouden ja median käytön näkökulmista. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/66916

Lindén, Carl-Gustav (2012) National Champions in Combat: Nokia, Ericsson And The Sensemaking Of Business News. https://helda.helsinki.fi/items/5cc5932d-26b3-4202-b72f-5ea4a4e0c9ae

Harjuniemi, Timo (2020) Journalism and Democracy After the Economic Crisis. Journalistic Representations of Austerity Policies. https://helda.helsinki.fi/items/68007246-4980-47b6-b491-9ab5378b8ae0

Vähintään kaksi seuraavista:

Simola, Anna & Reunanen, Esa (2010) Kaikki toistaiseksi hyvin. Kansainvälinen finanssikriisi talousjournalismissa. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/65356

Reunanen, Esa & Väliverronen, Jari (2020) Tupo ja media: Talous- ja työmarkkinapoliittisen julkisuuden toimintahorisontit kolmella vuosikymmenellä. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/119808

Harjuniemi, Timo (2021) Talouden asiantuntijoiden uskottavuuden hierarkia suomalaisten talous- ja politiikan toimittajien silmin. https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/111508

Harjuniemi, Timo (2023) Talouskeskustelu mediajulkisuudessa. (luku e-kirjassa) https://andor.tuni.fi/permalink/358FIN_TAMPO/1j3mh4m/alma9911410814805973