Tehtäväperustainen ja vuorovaikutteinen tiedonhaku (ITMS16)

Julkaistu

English

Tämä kirjallisuusjakso perehdyttää tehtäväperusteisen tiedonhaun käsitteisiin ja lähtökohtiin. Kirjallisuuden avulla tutustut keskeisiin menetelmiin ja osaat arvioida niiden soveltuvuutta alan tutkimukseen.

Jakso suoritetaan esseellä/esseillä, jonka/jotka voi kirjoittaa suomeksi tai englanniksi.

Kirjallisuus

Ingwersen, P. & Järvelin, K. (2005). The turn: Integration of information seeking and retrieval in context. Dordrecht, The Netherlands: Springer. http://www.myilibrary.com?id=31304 tai https://link.springer.com/10.1007/1-4020-3851-8 (Luvut 1-3 ja 5-8)

Kumpulainen, S. (2013). Task-based information access in molecular medicine: Task performance, barriers, and searching within a heterogeneous information environment. Tampere: Tampere University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9287-7

Saastamoinen, M. (2017). Information searching in authentic work tasks: A field study on the effects of task type and complexity. Tampere: Tampere University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0310-5

Essee(t)

Lukeminen kannattaa aloittaa Ingwersenin ja Järvelinin teoksesta, koska siinä kerrotaan taustaa ja perusteita. Kumpulaisen ja Saastamoisen työt ovat väitöskirjoja, jotka koostuvat johdannosta ja artikkeleista. Johdannot kokoavat yhteen artikkeleiden metodit ja tulokset, joten niiden lukeminen on oleellista.

Kun olet tutustunut kirjallisuuteen, voit aloittaa esseesi aiheen pohtimisen. Suorituksen ohjeellinen pituus on 4000-5000 sanaa. Voit tehdä yhden laajan esseen tai 2-3 lyhyempää. Mahdollisia lähestymistapoja:

  • tehtäväperustaisen ja vuorovaikuttaisen tiedonhaun tavoitteiden ja tutkimuskysymysten tarkastelu annetun kirjallisuuden pohjalta
  • metodien tarkastelu yleensä tehtäväperusteisessa ja vuorovaikutteisessa tiedonhaussa
  • metodien vertailu Kumpulaisen ja Saatamoisen tutkimuksissa
  • tehtävän käsite tehtäväperusteisessa tiedonhaussa
  • kompleksisuuden käsite tehtäväperusteisessa tiedonhaussa

Nämä eivät ole otsikoita vaan aihe-ehdotuksia, jotka on tarkoitettu esimerkeiksi. Kirjoita siitä, mikä itseäsi kiinnostaa!

Palautukset ja aikataulu

Palauta esseesi pdf/word-formaatissa Jaanalle (jaana.kekalainen ät tuni.fi). Esseitä voi palauttaa koska tahansa. Essee(t) arvostellaan asteikolla 0-5.

Yleiset esseeohjeet

Jos on vielä kysyttävää, ota vastuuopettajaan yhteyttä! (jaana.kekalainen ät tuni.fi)

Lukupiiri vaihtoehtona

Jakson voi suorittaa myös lukupiirinä, jos tiedät muita asiasta kiinnostuneita opiskelijoita (2-5). Kysy lisätietoja Jaanalta (jaana.kekalainen ät tuni.fi)