Lukeminen kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta (ITMS05)

Julkaistu

Lukeminen kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta 5 op

Vastuuopettaja: Sanna Talja

Kurssikuvaus

Verkkokurssi perehdyttää opiskelijat siihen, minkälaisista näkökulmista lukemista kulttuurisena ilmiönä on tutkimuksellisesti lähestytty. Kurssin päätyttyä opiskelijat osaavat kyseenalaistaa lukemiseen liitettyjä itsestäänselviä oletuksia ja tarkastella lukemista historiallisesti muuttuvana kulttuurisena toimintana.

Kurssilla opetus tapahtuu verkossa ennakkoon valmistellulla lukumateriaalilla. Nämä sisältävät sekä johdantopowerpointteja eli nimenomaan kurssia varten kirjoitettuja tekstejä että artikkeleita ja tutkimuksia. Suoritus tapahtuu tekemällä viikkotehtävät, osallistumalla verkkokeskusteluun sekä tekemällä lopputyö.

Kurssin lopuksi opiskelijat tekevät itseään kiinnostavasta aiheesta hieman laajemman lopputyön, jonka toteuttamisessa he halutessaan voivat hyödyntää jo aiemmin tekemiään tehtäviä. Lopputyö voi perustua tutkimuskirjallisuuteen tai pieneen empiiriseen aineistoon (lähinnä erityyppiset valmiiksi saatavilla olevat tekstit kuten keskustelupuheenvuorot, hanke- ja strategiadokumentit).

Sisältö

 1. Johdanto
 • johdatus lukemisen tutkimukseen monitieteisenä alana
 • lukemisen tutkimuksen historiaa
 • käsitteiden määrittelyä
 1. Lukukokemukset
 • lukukokemus ja tulkinta
 • lukemisen sosiaalisuus
 1. Erilaiset lukijaryhmät
 • lasten ja nuorten lukeminen
 • tutkijoiden lukeminen
 • naisten lukeminem
 • lbgt
 1. Muuttuva teksti inkunaabeleista e-kirjoihin
 • käsikirjoituksista painotuotteisiin
 • digitaalinen lukeminen, ditaaliset tekstit ja ympäristöt
 1. Kulttuuripolitiikka
 2. Lukemisen instituutiot
 • kustannustoiminta ja kirjakauppa
 • kirjasto
 • koulu
 1. Yhteiskunnallinen keskustelu lukemisesta

Lopputyö n. 12-15 sivua kakkosrivivälillä sisältäen kurssipalautteen ja arvioinnin omasta oppimisesta (2 sivua). Opiskelija tekee analyysia lukemiseen liittyvästä yhteiskunnallisesta keskustelusta joko historiallisesta tai ajankohtaisesta näkökulmasta. Lähteenä voi käyttää sekä tieteellisiä tutkimuksia että lehtiartikkeleita ja keskustelupuheenvuoroja (blogit, yms)

Lopputyön kohteena voi olla esimerkiksi:

 • lukemisen ja/tai lukutaitojen mittaaminen
 • miksi ja miten lukeminen on poliittista
 • lukeminen ja valta
 • lukeminen ja identiteetti
 • eri tekstilajien lukeminen (tieto vs. kauno, eri genret, lehdet vs. kirjat)
 • lukemista koskevat moraaliset paniikit
 • lukeminen ja kansalliset arvot
 • jokin genre, esimerkiksi sarjakuvat, dekkarit, chick lit, tms.
 • lukemisen edistämisen eri hankkeet esim. kirjastoissa
 • lukemisen (väitetyt) vaikutukset lukijaan