Verkkojulkaisemisen perusteet (ITIY3-FI)

Julkaistu

ITIY3 Verkkojulkaisemisen perusteet 5 op

 


Kurssi järjestetään viimeisen kerran 2019 syksyllä periodissa 1.


Aikataulut ja ilmoittautuminen:

Kurssi alkaa 30.8.2019

Opetus tapahtuu osittain verkossa (verkkoluennot) sekä lähiopetuksena (mikroluokassa harjoitukset). Vaihtoehtoisesti voit myös tehdä harjoitukset itsenäisesti. Kurssin kaikki opetusmateriaalit ja kurssitehtävät julkaistaan kurssin Moodle-sivuille.

Lähiopetusryhmä järjestetään 7 kertaa perjantaisin 12-16.

Paikkana ensimmäisellä viikolla 30.8. Linna ML50, mutta seuraavat opetuskerrat 6.9-11.10. ovat mikroluokassa Pinni B0040.

Poikkeusjärjestelystä johtuen kurssi-ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse suoraan opettajan tuni.fi osioitteeseen (andras.varga).

Ilmoittautumisviestissä muista mainita opiskelijanumerosi, tuni s-posti osoitteesi (jos viesti on muualta kuin tunin palvelimelta) sekä ilmaise halukkuutesi osallistua lähiopetukseen tai itsenäiseen työskentelyyn.

Kurssin teemat

Verkkoympäristö ja verkkoresurssit

Verkkosivut ja HTML-kieli

CSS – verkkosivujen esitysasun tyylikieli

Verkkokuvat ja muut verkkomediat

WordPress julkaisualustan perusteet

Kurssin suorittaminen

Kurssin varsinainen arvioitava suorittaminen tapahtuu palauttamalla erilliset kurssitehtävät Moodlessa ja tenttimällä kurssin lopussa.

Itsenäinen työskentely voi olla haastavaa, jos opiskelijalla ei ole aiempaa kokemusta verkkojulkaisemisesta. Lähiopetusryhmissä käydään läpi viikkoharjoitusesimerkit ja samalla viikon teemoihin liittyviä muita esimerkkejä. Harjoitukset auttavat myös tehtävien ratkaisussa.

Muista myös, että tämä on viimeinen mahdollisuus suorittaa ITIY3 kurssia. Kurssiarvosanan saa vielä tämän vuoden puolella, muttei enää myöhemmin siirtymäkauden päädyttyä.

Vaikka kurssi on peruskurssi, se kuitenkin kattaa laajan kokonaisuuden. Teorian ohella on myös paljon konkreettista harjoteltavaa. Opetuksen ohella kannattaa kokeilla opittuja asioita myös itsenäisesti ja tutustua annettuihin esimerkkeihin ja materiaaleihin myös omalla ajalla. Itsenäisesti harjoittelevan kannattaa käydä läpi materiaalit ja harjoitukset viikottain. Pelkkä materiaalien silmäily ennen tenttiä ei yleensä riitä.

 


Kurssin opettajana: Andras Varga – andras.varga at tuni.fi