Asiakirjahallinnan suuntaukset ja käytännöt (ITIS34 Asiakirjahallinnan suuntaukset ja käytännöt)

Julkaistu

TÄHÄN johdantoteksti.

Sisältö

TÄHÄN kurssin kuvaus. TÄHÄN esimerkiksi linkki sähköiseen opetusohjelmaan.

Opetus

TÄHÄN Aikataulu- ja tilatiedot julkaistaan sähköisessä opetusohjelmassa, jossa myös ilmoittautuminen kurssille.

Luennot

TÄHÄN lisätietoja luennoista

Harjoitukset

TÄHÄN lisätietoja harjoituksista

Harjoitustyöt

TÄHÄN lisätietoja harjoitustöistä.

Materiaalit

TÄHÄN esimerkiksi linkkejä.

Kurssin itsenäinen suorittaminen

TÄHÄN ohjeet kurssin itsenäisestä suorittamisesta ja esim. tenttimateriaaleista.