Kirjasto- ja tietopalvelujen kirjallisuusopinnot (ITIS25)

Julkaistu

Tärkeää: ITIS25-kirjallisuusopintoja voi suorittaa vain vuoden 2019 loppuun asti.

Tarjolla on kaksi kirjapakettia, jotka suoritetaan esseillä. Opintojakso perustuu siihen, että opiskelija valitsee aihepiiristä mielenkiintonsa kohteet, etsii kirjallisuutta ja harjoittelee tieteellistä kirjoittamista esseen muodossa. Tämä ei toteudu sähköisessä tentissä ja siksi jaksoa ei voi suorittaa tenttimällä.

Opiskelija voi suorittaa kummankin alakohdan, jos esseiden aiheet ovat riittävän erilaiset. Yleiset ohjeet esseiden kirjoittamisesta ovat dokumentissa Esseiden arviointi ja kirjoittaminen. Esseen suositeltava pituus on 4000-5000 sanaa.

Alakohdissa mainittu kirjallisuus on vain ohjeellista. On suositeltavaa, että opiskelija itse etsii aiheeseensa sopivia lähteitä esseetään varten. Lähteitä voi löytyä myös verkosta, mutta henkilölähteitäkin voi käyttää. Esseen aiheesta tulee sopia vastuuhenkilön (Jaana Kekäläinen) kanssa. Valmiit esseet lähetetään sähköpostilla osoitteella jaana.kekalainen[ät]uta.fi . Esseen lukukelpoisuuden lisäämiseksi suositellaan tekstin rytmittämistä alaotsikoin.

ITIS25 a) Kirjasto- ja tietopalvelut yhteiskunnassa 5 op

Ehdotuksia kirjallisuudeksi:
– Relander, Jukka & Saarti, Jarmo (toim.): Kirjaston kuolema. 2015.
– Hokkanen, Laura (toim.): Sosiaalinen kirjasto. 2015.
– Ristikartano, Veera & Virrankoski, Antti: Eräpäivä! Voimasanoja kirjastosta. 2011.
– Bergström, Annika et al.: Books on screens. Players in the Swedish E-book Market. 2017.
– Reflecting on the future of academic and public libraries. Ed. by Peter Hernon & Joseph R. Matthews. Facet Publishing 2013 ISBN 978185604981

Etsi itse aiheeseesi sopivia lähteitä.

ITIS25 b) Kirjasto- ja tietopalvelut kulttuurissa 5 op

Ehdotuksia kirjallisuudeksi:
– Suomen yleisten kirjastojen historia. Toim. Ilkka Mäkinen. 2009.
– Kekki, Kirsti: Menestystarina nimeltä kirjasto. 2013.
– Outi Vuorenrinne: Nutturat löystymässä. Kirjavalinnan liberalisoituminen Suomen yleisissä kirjastoissa 1960-70-luvuilla. 2015.
– Library spirit in the Nordic and Baltic countries. Historical perspectives. Ed. by Martin Dyrbye et al. 2009.
– Murray, Stuart P.: The library. An illustrated history. 2009.
– Schnapp, Jeffrey T.: The library beyond the book. 2014 .

Etsi itse aiheeseesi sopivia lähteitä.