KURSSIN NIMI (ITAA04)

Julkaistu
ITAA04 Organisaatioiden tiedonhallinta 5 op

Vastuuopettaja: Sanna Talja, sanna.talja at tuni.fi

Suoritustapa

Luento-opetus ja viikkotehtävät

Kurssi suoritetaan luennoista ja niillä käydyistä keskusteluista laadittavalla oppimispäiväkirjalla sekä viikkotehtävillä.

Jakson lähiopetus käsittää seitsemän luentokertaa. Kurssilla on vierailijoita eri sektoreilta (yksityinen sektori, valtio- ja kuntasektorit, kirjastot, arkistot, yritykset, kunnat, valtionhallinto). Kurssin vierailijat antavat monipuolisen kuvan käytännön työstä erilaisissa tiedon- ja asiahallinnan tehtävistä sekä alan vaatimuksista. Johdattavat luennot tutustuttavat alan perustehtäviin ja -käsitteisiin.

Ohjeet annetaan ensimmäisellä luentokerralla sekä kurssin Moodle -sivulla, joka avataan ensimmäisenä luentopäivänä.

Sisältö (sisältö vaihtelee vuosittain)

  • Organisaatioiden tiedonhallinta: tehtävät ja tavoitteet
  • Organisaation dokumentoitujen ja dokumentoimattomien tietoresurssien hallinta
  • Asiakirjahallinnan infrastruktuuri ja prosessit
  • Asiakirjahallinnan haasteet: arvonmääritys, eettiset ja lainsäädännölliset kysymykset
  • Asiakirjahallinta yrityksissä
  • Asiakirjahallinta kuntasektorilla
  • Arkistot: tietohallinnon kehittäminen kulttuuriperintösektorilla

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Kurssi antaa laajan kuvan tieto- ja asiakirjahallinnon toimenkuvista, uravaihtoehdoista ja -mahdollisuuksista. Tyypillisiä tiedohallinnan tehtäviä ovat esimerkiksi tietoasiantuntijan tehtävät yrityksissä ja erilaisissa julkisen palvelun organisaatioissa. Esimerkkejä työympäristöistä ovat yritysten tietopalvelut, tietojärjestelmät ja tukitoiminnot, tietotuotteiden ja verkkopalvelujen suunnittelu, tieteelliset kirjastot, organisaation sisäisen tiedonkulun kehittämistehtävät sekä johto- ja esimiestehtävät yleisissä kirjastoissa.

Asiakirjahallinta kattaa organisaation toimintaan liittyvien asiakirjojen hallinnan niiden syntyhetkestä aina arkistointiin tai hävittämiseen saakka. Asianhallintaa on esimerkiksi kunnallista päätöksentekoa (hallintomenettelyä) koskevien asioiden rekisteröinti, valmistelu, päätöksenteko ja julkaisu.

Tyypillisiä asiakirjahallinnon tehtäviä ovat arkistonhoitoon, kirjaamotoimintaan, tietopalveluun tai asianhallintaan liittyvät tehtävät sekä näiden toimintojen kehittämis-, johto- ja esimiestehtävät. Ammattinimikkeitä ovat mm. arkistonhoitaja, kirjaaja, arkistopäällikkö, kirjaamopäällikkö, asianhallintapäällikkö, asiakirjahallinnan suunnittelija sekä tietohallintopäällikkö.

Palautetta kurssista

– kurssi on työelämälähtöinen ja toteutuu läheisessä kontaktissa työelämään, jolloin se tarjoaa ajankohtaista tietoa työ- ja toimenkuvista

– kurssi monipuolisti käsityksiä tieto- ja asiakirjahallinnon toimenkuvista, uravaihtoehdoista ja -mahdollisuuksista: ”Asiakirjahallinnon alalla on paljon töitä ja haastetta, organisaatio tarvitsee tätä osaamista. Siksi opiskelenkin tätä alaa.”

– kurssi antaa selkeän kuvan tieto- ja asiakirjahallinnon tärkeydestä missä tahansa organisaatioissa

– kurssi antaa kuvan dokumentoinnin ja tietojärjestelmien kehittämisen haasteista

– kurssi antaa näkemystä siitä, miten tiedonhallintaa ja -jakamista voidaan kehittää millä tahansa työpaikalla

– tieto- ja asiakirjahallinnon sekä tietojohtamisen perusasioiden koulutus on merkittävää monen ammatin kannalta, tälle osaamiselle on tarvetta työelämässä

– kurssi panee miettimään tiedonhallinnan ja -jakamisen kehittämistä