Johdatus ohjelmistotuotantoon (COMP.SE.100 FI)

Julkaistu

TAU / Tietotekniikan yksikkö

COMP.SE.100  Johdatus ohjelmistotuotantoon 

Kevätlukukaudella, 3-4. periodeilla.

(at Autumn term, 1-2. study periods, we have English implementation; 
   https://coursepages2.tuni.fi/comp-se-100-en/  )

Suoritusvaatimukset

Kurssin suoritusvaatimuksina ovat ryhmätyönä tehty harjoitustyö sekä tentti. Luennot ja viikkoharjoitukset ovat vapaaehtoisia.

 

Lisätiedot sekä harjoitustyö- ja viikkoharjoitusryhmiin ilmoittautumiset ovat kurssin Moodle-sivulla.